Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 4ης έρευνας HR Pulse η οποία κατέγραψε τις εξελίξεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τους τελευταίους μήνες του 2012.

Σύμφωνα με την έρευνα: α) Συνεχίστηκαν οι μειώσεις προσωπικού αλλά δεν διαφαίνονται περαιτέρω αλλαγές σε ανθρώπινο δυναμικό έως το τέλος του έτους, β) Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων προβλέπει ότι στο επόμενο τρίμηνο δε θα γίνει καμία αλλαγή στις αποδοχές των εργαζομένων της, παρόλο που πολλές από αυτές έχουν ήδη προβεί σε μειώσεις μισθών μέσα στο 2012, γ) Αυξήθηκε η δαπάνη για την Εκπαίδευση σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση.

Ωστόσο, το ετήσιο κόστος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο μειώνεται, δ) Η δαπάνη της εκπαίδευσης αφορά κυρίως την ανάπτυξη technical και business skills παρά στην ανάπτυξη του ατόμου και της συμπεριφοράς του και ε) Μειώθηκαν οι επιχειρήσεις που παρέχουν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στους εργαζομένους και αυξήθηκε το ποσοστό των προσλήψεων με κατώτατο μισθό κάτω των 1000 ευρώ.