Στη Δυτική Ευρώπη μόνο το 10% των εργαζομένων παρουσιάζει υψηλό engagement. Οι οργανισμοί πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διατηρήσουν όλους τους εργαζομένους τους, αλλά και να δεσμεύσουν το υπόλοιπο 90%. Αυτή είναι η ουσία των παροχών μας και αυτό που προσπαθούμε να λύσουμε καθημερινά.

Tο HR Squad είναι η νεότερη λύση της Up Hellas και είναι ένα εργαλείο που έχει ως στόχο την ενίσχυση μιας θετικής εταιρικής κουλτούρας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ της εταιρικής διοίκησης και των εργαζομένων.
To HR Squad έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες λύσεις της Up Hellas, όπως το κουπόνι γεύματος, η κάρτα γεύματος και η κάρτα δώρου, οι οποίες μεταμορφώνουν την εμπειρία στον χώρο εργασίας. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους εταιρικούς μας πελάτες να κρατούν τους ανθρώπους τους ευτυχισμένους, υγιείς και πάνω από όλα αφοσιωμένους.

Δεδομένου του ότι οι εταιρείες με υψηλή δέσμευση εργαζομένων είναι κατά 21% πιο κερδοφόρες, είναι εμφανής η σπουδαιότητα αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από επιχειρησιακές πρακτικές που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο.
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Gallup το 2018, το κόστος αποχώρησης και νέας πρόσληψης εργαζομένων ήταν τρεις φορές υψηλότερο από το κόστος του engagement τους. Επιπλέον, στη Δυτική Ευρώπη μόνο το 10% των εργαζομένων παρουσιάζει υψηλό βαθμό δέσμευσης – όλα αυτά πριν από την Covid-19.

Συνεπώς, οι οργανισμοί πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διατηρήσουν και να δεσμεύσουν όλους τους εργαζομένους τους. Αυτή είναι και η βασική φιλοσοφία του νέου μας εργαλείου HR Squad.
Το HR Squad βασίζεται σε 4 πυλώνες:

  • Το Beat, όπου μέσω εβδομαδιαίων δημοσκοπήσεων ζητείται η άποψη των εργαζομένων σε σημαντικά εταιρικά θέματα, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να αφουγκράζονται τα συναισθήματα και την πρόοδο των εργαζομένων τους.
  • Στοχευμένα ερωτηματολόγια (custom polls) για την πλήρη κατανόηση των σημαντικών ζητημάτων των οργανισμών
  • Μηχανισμό ανταμοιβής που ενθαρρύνει το θετικό feedback μεταξύ των εργαζομένων
  • Βελτιωμένο πλαίσιο προτάσεων για συνεργασία ηγεσίας και εργαζομένων σε ό,τι αφορά στον εταιρικό μετασχηματισμό και στις προτεινόμενες βελτιώσεις.

Το HR Squad επιτρέπει στους οργανισμούς να ενημερώνονται πληρέστερα και με μετρήσιμο τρόπο για τις απαιτήσεις και την πρόοδο των ανθρώπων τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατευθύνουν αποτελεσματικά τη διοίκηση ως προς τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί προκειμένου να βελτιώσει τη συμμετοχή και τη δέσμευση των εργαζομένων.
Επιπλέον, η διοίκηση μπορεί να οικοδομήσει μια κουλτούρα θετικής ανατροφοδότησης και ομαδικού πνεύματος, καθώς και να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμβάλλουν ενεργά στον εταιρικό μετασχηματισμό και εξέλιξη. Γιατί είναι, όμως, σημαντική μια θετική εταιρική κουλτούρα για μια επιχείρηση;

Η θετική κουλτούρα μιας εταιρείας τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων, επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών και απελευθερώνει τη δύναμη της συνεργασίας και συν-δημιουργίας.
Ως αποτέλεσμα, η δέσμευση των εργαζομένων αυξάνεται, γιατί νιώθουν πια ότι έχουν σημασία! Αυτό κάνει τον εταιρικό μετασχηματισμό ολοένα και ευκολότερο.
Αυτό είναι ο στόχος και ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του HR Squad – να ανάψει τη σπίθα του engagement και της αφοσίωσης των εργαζομένων. Φέρνει στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και παρέχει ένα σχέδιο δράσης στο HR και στην ηγεσία.

Φυσικά το HR Squad, όπως και κάθε παρόμοιο εργαλείο, δεν είναι η μοναδική απάντηση από μόνο του, αλλά θα λειτουργήσει καταλυτικά στον βαθμό εκείνο που θα του επιτρέψει ο ίδιος ο οργανισμός. Μόλις καθοριστεί το σχέδιο δράσης για αύξηση της δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων, η ηγεσία οφείλει να δράσει. Η άμεση εταιρική ανταπόκριση είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του HR Squad και κατά συνέπεια την ενίσχυση μιας θετικής εταιρικής κουλτούρας.