Η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής ESG απαιτεί προσαρμοστικότητα, ευελιξία, διαφάνεια και στενή συνεργασία με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) ως στρατηγικό εταίρο.

Αυξάνονται οι πιέσεις και οι απαιτήσεις διεθνώς για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που εναρμονίζονται με τους τρείς πυλώνες “ESG” (Environmental, Social, Governance), με τη βιώσιμη ανάπτυξη να αποτελεί πλέον μονόδρομο για τις επιχειρήσεις. Από αυτό, δεν εξαιρούνται χώρες και οικονομίες, oύτε κλάδοι ή μεγέθη εταιρειών.
Βιωσιμότητα για μία επιχείρηση σημαίνει να επιτυγχάνει ανάπτυξη με πυξίδα τις αξίες, με βλέμμα στις επόμενες γενιές και με τρόπο που σέβεται και φροντίζει τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Οξυδερκείς εταιρείες προσαρμόζονται στις επιταγές των καιρών, χαράσσοντας τις στρατηγικές τους με βάση τα κριτήρια ESG. Αυτονόητα, όσοι δεν το πράξουν, θα μείνουν πίσω, χάνοντας το «τρένο» του ανταγωνισμού και ίσως αυτό της μελλοντικής επιβίωσής τους.

Η βιωσιμότητα είναι και η νέα προτεραιότητα του HR. Από την προσέλκυση ταλέντων με οικολογική συνείδηση έως την καλλιέργεια μίας κουλτούρας DEIB (diversity, equity, inclusion & belonging), το HR βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης των αρχών ESG στην καθημερινή πρακτική. Tα βασικά ζητήματα HR που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG, αφορούν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλοεπιδρούν με το πιο σημαντικό τους asset, τους εργαζομένους. Κύριες αρμοδιότητες του HR είναι η συνεχής φροντίδα και βελτίωση του ψυχο-κοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και η συνολική ευημερία των εργαζομένων, που αποτελεί βασική παράμετρο για τη στρατηγική και την υποβολή εκθέσεων ESG. Υπό αυτήν την έννοια, τα τμήματα ESG και HR λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία ως προς το workplace wellbeing.

Η αντίληψη για την ευημερία των εργαζομένων μετασχηματίστηκε τα τελευταία χρόνια. Κάποτε θεωρούνταν ατομική ευθύνη του εργαζομένου και όχι οργανωτική ευθύνη της επιχείρησης. Σήμερα, το wellbeing στο εργασιακό περιβάλλον αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο που διαμορφώνει την απόδοση, την ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευθύνη ενός οργανισμού, ενώ λειτουργεί και ως καταλύτης για την εργοδοτική φήμη, την εργασιακή εμπειρία και φυσικά τη διατήρηση ή/και προσέλκυση εργαζομένων. Η εξέλιξη απορρέει από τη βαθύτερη κατανόηση του wellbeing ως πολυδιάστατη έννοια και την επιτακτική ανάγκη ενσωμάτωσης στην εταιρική κουλτούρα και τη στρατηγική ESG.

Πολλά προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης θεμάτων ψυχικής υγείας. Αν και σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες, δεν αφορούν όλους τους εργαζόμενους, αλλά μόνο όσους βιώνουν κρίση. Όμως, όπως συζητήσαμε στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Davos, στην εποχή που διανύουμε, απαιτούνται managers με διορατικότητα και υψηλή ενσυναίσθηση που τις χρησιμοποιούν για να σχεδιάσουν νέες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, που όχι μόνο υποστηρίζουν όλους τους εργαζόμενους να μην φτάσουν στην κρίση, αλλά και τους βοηθούν να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν την ψυχική, σωματική και κοινωνική τους ευημερία.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα σύγχρονα προγράμματα εργασιακής ευημερίας οφείλουν να έχουν ολιστικό και προληπτικό χαρακτήρα. Πέρα από τις ομιλίες για θέματα υγείας και ευζωίας, απαιτούνται εξατομικευμένες δράσεις που παρακινούν τους εργαζομένους προς την αυτoφροντίδα και την υιοθέτηση ενός υγιεινού και συνολικά ποιοτικότερου τρόπου ζωής. Άκρως εφικτό σήμερα, με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η human-centered Artificial Intelligence, που σε πραγματικό χρόνο ανιχνεύει αλλά και ενισχύει το επίπεδο της ολιστικής ευεξίας όλων των εργαζομένων και του καθενός ξεχωριστά (personalised care), φέρνοντας στο προσκήνιο εξατομικευμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση, ευθυγραμμισμένη με τις εκάστοτε ανάγκες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε εργαζόμενου, που είναι και βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ευημερούν μέλλον.

SHORT BIO
O καθηγητής Α. Ντακανάλης (Antonios Dakanalis), τo 2023 κατατάχθηκε ανάμεσα στους 50 καλύτερους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ζει στο Μιλάνο και στην Αθήνα και έχει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος εταιρικών προγραμμάτων ψυχικής υγείας και ευεξίας.