Η Randstad, στο πλαίσιο της έρευνας HR Trends ενσωμάτωσε, για το 2023 και τον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, ως ένα διακριτό αντικείμενο μελέτης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις του τεχνολογικού κλάδου καταγράφουν μια σταθερά ανοδική πορεία, σε επίπεδο πωλήσεων και κύκλου εργασιών, αντιμετωπίζουν εντούτοις σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση των κατάλληλων εργαζομένων, κυρίως λόγω των υψηλών μισθολογικών προσδοκιών των υποψήφιων (78%). Παράλληλα, η δεξαμενή των υποψηφίων με σχετική εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες είναι περιορισμένη, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη στρατηγική προσλήψεων των επιχειρήσεων πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ελλάδα (48%).

Η έρευνα αναδεικνύει και την δυσκολία των επιχειρήσεων να προσελκύσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων τεχνολογίας (82%) να θεωρεί ότι η προσέλκυση ταλέντων αποτελεί την πιο κρίσιμη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντική δυσκολία (71%) στο να διατηρήσουν τα πιο αποδοτικά στελέχη και να αναπτύξουν εργαζόμενους με ηγετικούς ρόλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως μέρος της στρατηγικής τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της προσέλκυσης, διατήρησης και ανάπτυξης ταλέντων, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, παρέχουν στους εργαζόμενούς τους προγράμματα εκπαίδευσης (68%), προχωρούν στη βελτίωση των οικονομικών αποδοχών (57%) και παρέχουν δυνατότητες υβριδικής ή απομακρυσμένης εργασίας (48%), με διττό στόχο τη διατήρηση των υπαρχόντων ταλέντων και την ενδυνάμωση της ελκυστικότητάς τους ως εργοδότες.

Αποδοχές και work life balance κάνουν τη διαφορά
Το πακέτο οικονομικών αποδοχών (50%) και η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (45%) αποτελούν, για μια ακόμη χρονιά, τους κεντρικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα της επιχείρησης, με το 40% των εταιρειών να επιχειρούν την ενδυνάμωση της ελκυστικότητάς τους, με την παροχή ευκαιριών  επαγγελματικής εξέλιξης και την παροχή ευέλικτης μορφής απασχόλησης (υβριδικής ή εξ αποστάσεως).

Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ταλέντα, οι επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν διαφορετικές παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εστιάζοντας στη δυνατότητα εκπαίδευσης, τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι και το ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, ενώ αναφορικά με τις οικονομικές παροχές επιλέγουν τα μπόνους απόδοσης, το κινητό τηλέφωνο και τα επισιτιστικά κουπόνια.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη σαφή πρόθεσή τους να παρέχουν περισσότερο ελκυστικές οικονομικές αποδοχές, με το 86% των επιχειρήσεων να σχεδιάζει την αύξηση των μισθολογικών επιπέδων των εργαζομένων του (75% για το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων), με το 6% των εταιρειών να προτίθεται να προσφέρει αυξήσεις κατά τουλάχιστον 16% και το σύνολο των επιχειρήσεων να διατηρεί τουλάχιστον τα σημερινά μισθολογικά επίπεδα των εργαζομένων του.