Η προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων και η διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων, οι πιο σημαντικές προκλήσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στον δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο της αγοράς εργασίας, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες ανάγκες και προκλήσεις που απαιτούν προσαρμογή και καινοτομία.Πριν λίγα χρόνια η τεχνολογία διαμόρφωνε τη ζήτηση για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Σήμερα, η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας δημιουργεί ένα νέο τοπίο, με διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις των εταιρειών για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Για 14η συνεχή χρονιά, η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιεύει την έρευνα HR Trends, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τάσεις και τις προκλήσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας, παράλληλα, τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Για το 2024, η έρευνα HR Trends εστιάζει στον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, τα εμπόδια που συναντούν, αλλά και τις στρατηγικές που σκοπεύουν να υιοθετήσουν στο μέλλον, για να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Παρέχει στοιχεία σχετικά με τα πλάνα προσλήψεων στην ελληνική αγορά εργασίας, τους παράγοντες που καθιστούν έναν εργοδότη ελκυστικό, καθώς και τις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις των επιχειρήσεων ως προς την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Η έρευνα HR Trends της Randstad για το 2024 αναδεικνύει την προσέλκυση ταλέντων και τη διατήρηση της δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων, ως τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή που οι ίδιες προβλέπουν αύξηση μισθών και νέες προσλήψεις.

Εμπόδια κατά τη διαδικασία στελέχωσης των επιχειρήσεων
«Στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας, η ανταγωνιστικότητα και η επιτυχία συνδέονται άρρηκτα με την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσελκύουν, να διατηρούν και να αναπτύσσουν ταλαντούχους εργαζομένους. Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας τις σημερινές προκλήσεις, όπως οι υψηλές μισθολογικές προσδοκίες και η έλλειψη απαραίτητης εμπειρίας και δεξιοτήτων, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες προοπτικές και λύσεις», υπογραμμίζει η Λήδα Σγουράκη, Director, Professional Talent Solutions, Randstad Ελλάδος.

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα HR Trends, το 66% των επιχειρήσεων θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων ως την πιο σημαντική πρόκληση στη λειτουργία τους, ενώ το 54% των εταιρειών αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση της αφοσίωσης των εργαζομένων. Στις προκλήσεις των επιχειρήσεων προστίθεται η διατήρηση και η ανάπτυξη ταλαντούχων ηγετικών στελεχών με κορυφαίες επιδόσεις (53%), καθώς και η έλλειψη ταλέντων (39%), καθιστώντας προτεραιότητα την ανάπτυξη στρατηγικών για την εύρεση, προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αναδεικνύεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο που πολλές εταιρείες είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν ή έχουν ήδη υιοθετήσει (63% vs 2023:68%), με σκοπό να αντιμετωπίσουν εν γένει τις προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η βελτίωση των μισθών (59%vs 2023:56%) και η προσφορά υβριδικού ή εξ αποστάσεως μοντέλου εργασίας (31% vs 2023:34%) αντιπροσωπεύουν επιπρόσθετες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να αναζητήσουν πολυδιάστατες λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και της ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Τα πλάνα προσλήψεων για το 2024
«Παρά τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αναδύονται, παρατηρείται ταυτόχρονα μία έντονη τάση των εταιρειών να αναζητήσουν τα κατάλληλα ταλέντα που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς», σημειώνει η Λήδα Σγουράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεσή του για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του, το 39% αναμένεται να το διατηρήσει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, ενώ μόλις το 4% σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του.
Η σταθερά, αλλά ταυτόχρονα αυξανόμενη τάση των εταιρειών να αυξήσουν τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού τους οφείλεται στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη (89%), τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (57%), την ανάγκη για νέες δεξιότητες (30%), καθώς και τα επενδυτικά πλάνα που σκοπεύουν να υλοποιήσουν (27%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές προσλήψεων για τους κλάδους της τεχνολογίας και των πωλήσεων, οι οποίοι βρίσκονται, και φέτος, στην κορυφή της κατάταξης, με ποσοστό 53% και 43% αντίστοιχα, ενώ οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες δυσκολίες εύρεσης ταλέντων είναι των μηχανικών (83%), της τεχνολογίας (78%) και της παραγωγής (57%).

Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων
Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης στην κορυφή της λίστας, για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Σημαντικό στοιχείο που καταγράφει η έρευνα για το 2024 αποτελεί το γεγονός ότι η προσφορά ανταγωνιστικών πακέτων είναι σχεδόν διπλάσιας σημασίας, σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων χαρακτηριστικών για την προσέλκυση νέων ταλέντων και έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για μια ακόμη χρονιά, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, η διατήρηση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας, εφαρμόζοντας είτε μοντέλο υβριδικής απασχόλησης είτε απομακρυσμένη εργασία, αποτελούν καθοριστικούς λόγους για την ελκυστικότητα του εργοδότη. Το 78% θεωρεί την υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ως την πιο σημαντική στρατηγική κίνηση που θα υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις το 2024 σε επίπεδο προσφερόμενων μη οικονομικών παροχών και το 58% διατηρεί σταθερά υψηλά στην κατάταξη, μειωμένο ωστόσο σε σχέση με το 2023, τη δυνατότητα ευέλικτης μορφής απασχόλησης. Για τη διαχείριση των προκλήσεων στην αγορά εργασίας, οι εταιρείες προσφέρουν και οικονομικές παροχές στους εργαζομένους τους, παρέχοντας κινητό τηλέφωνο (74%), ατομικό bonus απόδοσης (74%), ιδιωτική ασφάλιση (64%) και διατακτικές σίτισης (61%).

Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και η επίδρασή της
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της Randstad, το 25% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα υποστηρίζει τη χρήση της και προτίθεται να την επεκτείνει, ενώ το 32% είναι «ανοιχτό» στην αξιοποίησή της μόνο σε συγκεκριμένους τομείς. Το 38% δεν έχει ακόμη σχηματίσει γνώμη για τη χρήση της, ενώ μόνο το 4% την απορρίπτει για το μέλλον.
«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον πραγματικότητα στον κόσμο της εργασίας, με τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν την πρόκληση της υιοθέτησής της με διαφορετικούς τρόπους και προσεγγίσεις. Να σημειώσουμε ότι η είσοδος αυτής της νέας τεχνολογίας, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο για αυτό και κρίνουμε ότι η στάση των εταιρειών ως προς αυτή είναι ακόμη διερευνητική.
Είναι γεγονός, όμως, πως η εφαρμογή της ανοίγει νέους ορίζοντες στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα ουσιαστικά οφέλη και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε επιχείρηση.
Η ταχύτερη επεξεργασία των δεδομένων και οι πιο ακριβείς προβλέψεις, η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και η υψηλότερη παραγωγικότητα αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της επιχείρησης.
Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις συνοδεύονται και από προκλήσεις, όπως η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, η εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και το υψηλό κόστος υλοποίησης και λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης», εξηγεί η Λήδα Σγουράκη.

Κινητικότητα εργαζομένων στην Ελλάδα
Το 64% των εργαζομένων αποχωρεί από την τρέχουσα εργασία του, επειδή λαμβάνει καλύτερες μισθολογικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από άλλον εργοδότη, το 46% αναζητά περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε άλλη εταιρεία, ενώ μόλις το 8% θεωρεί την έλλειψη ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σημαντικό παράγοντα, για να στραφεί προς μια διαφορετική επαγγελματική διαδρομή. Για τις περισσότερες εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ο δείκτης κινητικότητας προσωπικού το προηγούμενο έτος παρέμεινε σε λογικά επίπεδα, καθώς το 70% των εταιρειών κατέγραψε ποσοστό αποχώρησης από 1% έως 15%, ενώ για το 2024 προβλέπεται σταθερότητα, κατά 64%.

Τεχνολογία και πωλήσεις, οι κλάδοι με τις υψηλότερες αποδοχές
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αποτυπώνονται στην έκθεση μισθών για το 2024 της τρέχουσας αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, το 21% θεωρεί ότι οι μισθοί τους είναι υψηλότεροι από εκείνους που προσφέρουν οι ανταγωνίστριες εταιρείες και το 65% εκτιμά ότι κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Για μία ακόμη χρονιά, οι υψηλότερες οικονομικές αποδοχές προσφέρονται στον κλάδο της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση κατατάσσεται ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας. Είναι ενθαρρυντικό ότι το 72% των εταιρειών σχεδιάζει να προσφέρει υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζομένους του, το 2024, ενώ μόλις για το 17% οι μισθοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.