Τα στελέχη HR πιστεύουν ότι οι μάνατζερ γραμμής δεν είναι αξιόπιστοι, ως προς τη συμπλήρωση των αναφορών απουσιών αποκαλύπτει μια έρευνα την οποία πραγματοποίησαν από κοινού η εταιρεία παροχής λογισμικού διαχείρισης μισθοδοσίας MidlandHR και η εταιρεία λύσεων ανθρώπινου δυναμικού FirstCare.

Στη μελέτη συμμετείχαν 164 ανώτατα στελέχη από τη Μεγάλη Βρετανία. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να στηριχθούν στους μάνατζερ για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με απουσίες, ποσοστό που έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη πριν από 10 χρόνια (33%).

Πηγή: hrlook.com