Σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα: «Human Resources Management, ο σχεδιασμός, η στρατολόγηση, η επιλογή, η πρόσληψη, η συνέντευξη, η προσαρμογή, η αξιολόγηση της απόδοσης & οι αμοιβές των εργαζομένων» διοργανώνει το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία ασχολούνται με το σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, τη στρατολόγηση, τις συνεντεύξεις και τις προσλήψεις και, κατά κύριο λόγο, ενδιαφέρει υπεύθυνους τμημάτων ανθρώπινων πόρων και του τμήματος προσωπικού.

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τα παραπάνω στελέχη να προβούν στο σωστό σχεδιασμό, τις ορθές επιλογές και την αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων, να διαβλέψουν με ακρίβεια τις πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση, να βοηθήσουν τους νεοπροσληφθέντες να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην κουλτούρα του

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2008 στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) και ώρες 17:00 -21:00. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε: τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736
Fax: 210 – 3390522, E – mail: [email protected] και Website: www.cecl.gr