Σε μία εποχή που ο ρόλος του τμήματος HR γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός μέσα στον οργανισμό τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRMS) καλούνται να λύσουν τα χέρια των στελεχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Με ποιόν τρόπο οι εφαρμογές αυτές εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης; Και πώς προδιαγράφεται το μέλλον τους στην Ελλάδα και διεθνώς;

Η αγορά των εφαρμογών HRMS γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ενώ αναμένεται να αυξάνεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως μεταξύ του 2006 και του 2011 σύμφωνα με μία έρευνα της AMR Research. Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι η αγορά λογισμικού για το τμήμα ανθρωπίνων πόρων είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή software για επιχειρήσεις.

Στους οργανισμούς υπάρχουν πολλά είδη Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με μια παλαιότερη έρευνα του CIPD (Ιούνιος 2004) με τίτλο «Άνθρωποι και Τεχνολογία» η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν χρησιμοποιούσαν ένα πρόγραμμα HRMS (59%) το οποίο δεν είναι ενσωματωμένο σε κανένα άλλο σύστημα μέσα στην εταιρεία. Ένα ποσοστό 21% χρησιμοποιούσε ένα και μόνο σύστημα το οποίο όμως, ήταν ενσωματωμένο στο ευρύτερο υπολογιστικό σύστημα του οργανισμού. Ενώ, συνολικά, το 20% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι στην επιχείρησή τους χρησιμοποιούν πάνω από ένα προγράμματα που εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (βλ. Πίνακα 1).

Εφαρμογές HRMS
Τι είναι ακριβώς το HRMS; Όπως εξηγεί ο Μίκης Πρωτοπαπάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Scan ABEE «Τα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού (software), που έχουν σκοπό να υποστηρίξουν με ευελιξία και αποτελεσματικότητα όλες τις εργασίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις προσδοκίες των εσωτερικών και εξωτερικών της πελατών (εργαζομένων, διοίκησης και εξωτερικών φορέων)».

Οι εφαρμογές HRMS γίνονται, με το πέρασμα των χρόνων, πιο πολύπλοκες. Παλαιότερα, διεκπεραίωναν περισσότερο διαχειριστικά- γραφειοκρατικά θέματα, ενώ σταδιακά αρχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο μέσα στην επιχείρηση.
Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουν είναι η μισθοδοσία. Οι εφαρμογές payroll καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης, ενώ είναι συμβατές με τη νομοθεσία. Τα προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά προσφέρουν μεταξύ άλλων: συστήματα ωρομέτρησης, κοστολόγηση έργων, μισθοδοσία μέσω τράπεζας, προϋπολογισμούς, πολιτική μισθών, ενώ καλύπτουν και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ένα άλλο κομμάτι των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι η διαχείριση των λειτουργιών εκπαίδευσης. Ο Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Επιχειρηματικών Εφαρμογών για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία, Κόσοβο & ΠΓΔΜ της Oracle Ελλάς υποστηρίζει ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας συνδεδεμένο με το βασικό σύστημα HCM βοηθά ώστε η επιχείρηση να γνωρίζει επακριβώς τις ανάγκες εκπαίδευσης, ανάλογα με τους στόχους της, να καθορίζει κοινά ή εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και να μεθοδεύει την παράδοση είτε με κλασσικές (classroom training) είτε με πιο σύγχρονες μεθόδους (e-learning).