Η βρετανική τράπεζα HSBC ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να καταργήσει 1.149 θέσεις εργασίας στη Βρετανία, εξέλιξη που ουσιαστικά αφορά τη διεύθυνσή της η οποία προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας των πιο πλουσίων πελατών της.

 Συνολικά 3.166 θέσεις εργασίας επηρεάζονται στη Βρετανία στο πλαίσιο του τριετούς σχεδίου αναδιοργάνωσης της HSBC, όμως παράλληλα σχεδιάζεται να δημιουργηθούν 2.017 θέσεις εργασίας, πολλές εκ των οποίων θα κληθούν να αναλάβουν οι θιγόμενοι, εξήγησε η διεύθυνση της τράπεζας αυτής. «Οι τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη των συμπεριφορών της πελατείας, αλλά και την μεταβολή των κανόνων», εξήγησε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Από 1η Ιουνίου, η διεύθυνση διαχείρισης περιουσίας θα συγχωνευθεί με τους συμβούλους της λιανικής τραπεζικής. Οι πλουσιότεροι πελάτες προβλέπεται να έχουν έναν αποκλειστικά διαθέσιμο σε αυτούς υπάλληλο της τράπεζας. Η HSBC, ήδη από το 2012 ανακοίνωσε ότι καταργεί 2.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο ενός τεράστιου σχεδίου αναδιοργάνωσής της σε διεθνές επίπεδο, με στόχο να μειωθεί το λειτουργικό της κόστος.