Το e-learning ήρθε για να μείνει! Υιοθετείται πλέον από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως ως μέρος της νέας κανονικότητας και φέρνει μαζί του μια νέα κουλτούρα και πρακτικές μάθησης και ανάπτυξης. Ο Δημήτρης Τόλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Human Asset Ελλάδος, ιχνηλατεί τις προκλήσεις που είναι πολλές και πρωτόγνωρες, αλλά και τα βήματα προς τον κρυμμένο θησαυρό της επιτυχίας που μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε.

HR Professional: Αρχικά, ποιος ακριβώς είναι ο θησαυρός, ποιες οι προκλήσεις και εν τέλει, ποιος είναι ο χάρτης που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία;

Δημήτρης Τόλης: Ο κρυμμένος θησαυρός για κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματία του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Εκπαίδευσης, είναι η διαρκής ανάπτυξη των ανθρώπων του, ώστε να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση, διαρκή ευθυγράμμιση με τη στρατηγική, engagement, καινοτομική σκέψη και άλλα πολύτιμα κατά περίπτωση. Στην αναζήτηση όμως αυτού του θησαυρού υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τους επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως:

  • Να πείσουν τους κατάλληλους stakeholders (Διοίκηση κ.ά.) για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα ενός ολιστικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ως στρατηγικού εργαλείου που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, συνδέει τις στρατηγικές ενέργειες της επιχείρησης με τα κατάλληλα learning paths και αξιοποιεί πλήρως τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και αλλάζει πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με βάση τα τελευταία ευρήματα του neuroscience.
  • Να αντιληφθούν σε βάθος τη χρησιμότητα και τις ιδιαιτερότητες του e-learning/Blended Learning, ειδικά για τις νέες γενιές, και μάλιστα χωρίς να είναι αναγκαίες οι τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού.
  • Να αποκτήσουν τις κατάλληλες υποδομές και λογισμικά (Learning Management System) και να δημιουργήσουν ή να αποκτήσουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που να είναι ευχάριστο, ενδιαφέρον, διαδραστικό και αποτελεσματικό.

Η επιτυχία λοιπόν δεν έρχεται τυχαία. Συνήθως είναι αποτέλεσμα στρατηγικής βούλησης, σχεδιασμού και τεχνογνωσίας. Στη Human Asset έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει αρκετές ενδοεταιρικές ακαδημίες και ταυτόχρονα, έχουμε εκπαιδεύσει πληθώρα ενδοεταιρικών στελεχών στην παραδοσιακή, ηλεκτρονική και μεικτή μάθηση. Σε συνδυασμό με την εμπειρία του e-learning content instructional designer & developer σε πολλούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην Human Asset έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να βοηθήσουμε ολιστικά, ή και κατά περίπτωση, στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προκλήσεων και να παρέχουμε έναν οδικό χάρτη (Roadmap) που να οδηγεί βήμα-βήμα προς την επιτυχία.

HR P.: Πρακτικά, ποιες είναι οι πιθανές επιλογές για τις πλατφόρμες ασύγχρονου e-learning (LMS), αλλά και για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού;

Δ. Τ.: Οι επιλογές για LMS σήμερα είναι πάρα πολλές ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του οργανισμού, τον αριθμό των χρηστών και το budget, και μπορούν να είναι από απλές πλατφόρμες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, όπως το moodle, μέχρι και αρκετά πιο σύνθετες που παρέχουν διοικητική υποστήριξη της εταιρικής μάθησης με Learning Paths, όπως το Totara Learn κ.ά. Επίσης, υπάρχουν λύσεις software as a service, cloud ή σε υποδομές της επιχείρησης και όχι μόνο. Το πραγματικό παιχνίδι, όμως, «παίζεται» στο περιεχόμενο. Αλλωστε, Content is King! Πλατφόρμα e-learning χωρίς περιεχόμενο, και μάλιστα υψηλής ποιότητας, δύσκολα θα φέρει αποτελέσματα. Ας δούμε κάποια από τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί το ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό τηλεκπαίδευσης (e-learning content):

  • Υποστηρίζει τις πραγματικές στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης;
  • Είναι αποτελεσματικό, δηλαδή βελτιώνει πράγματι την απόδοση των εργαζομένων και σε ποιο επίπεδο (γνώσεων, ικανοτήτων, συμπεριφοράς);
  • Κρατά τον εκπαιδευόμενο engaged στην μάθηση και τον βάζει στη θέση του οδηγού με διάδραση που να προκαλεί το ενδιαφέρον, αποφεύγοντας την παθητική παράθεση ανούσιων πληροφοριών, που μοιραία θα ξεχαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα;

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, στη Human Asset έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό σχεδιασμού και δημιουργίας custom εκπαιδευτικού υλικού, ικανού να καλύπτει τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να εμπλέκει τους key stakeholders σε όλα τα στάδια της δημιουργίας.

HR P.: Ποιες είναι οι μορφές του ποιοτικού και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού υλικού e-learning, ώστε να αναδειχθεί η αξία του;

Δ. Τ.: Το ποιοτικό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να ξεκινά από μία σχετικά απλή μορφή λιτής παρουσίασης επιλεγμένων πληροφοριών με αφήγηση (Voice over) μαζί με quiz αυτοαξιολόγησης, και να αυξάνει τον δείκτη διάδρασης και αποτελεσματικότητας με πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις που ακολουθούμε στη διαδικασία του Custom Εκπαιδευτικού Υλικού, όπως:

  • Τη διαρκή διάδραση των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό, με δραστηριότητες και ασκήσεις, σενάρια με επιλογές (Branching Scenarios), προσομοίωση καταστάσεων, χώρου ή μηχανημάτων (Simulations) κ.ά.
  • Το Microlearning, εκπαιδευτικό δηλαδή υλικό με τη μορφή σύντομων, αλλά πολύ παραστατικών και διαδραστικών βίντεο, quiz, ασκήσεων με πρόσβαση και από το κινητό τηλέφωνο (Mobile Learning).
  • Το Playful Design με Animations, το Storytelling και το Gami-fication, ως μορφές παρακίνησης και αύξησης του engagement των συμμετεχόντων.
  • Το Blended Learning, δηλαδή η ανάμειξη μεθόδων τηλεκπαίδευσης με τη δια ζώσης, κρατώντας από την κάθε μέθοδο τα θετικά της και εξαλείφοντας τις αδυναμίες της (π.χ. Flipped classroom πριν από κάθε εκπαιδευτική συνάντηση, εκπαιδευτικά projects κ.ά.). Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία είναι το ανιαρό εκπαιδευτικό υλικό, με μεγάλη «ποσότητα ύλης», με τη λογική της απλής ανάγνωσης διαδοχικών σελίδων κειμένου (click to learn), μια προσέγγιση η οποία έχει αποδειχθεί πλέον ότι έχει πολύ μειωμένη αποτελεσματικότητα και αξία.

HR P.: Ως προς τον ρόλο των επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού, με ποιον τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες αυτές προκλήσεις;

Δ. Τ.: Αρχικά, χρειάζεται να αναπτύξουν μια ολιστική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη προσέγγιση. Ας θυμηθούμε την πραγματική αποστολή της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης: «Να υπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους της κάθε επιχείρησης». Στη συνέχεια, να επικοινωνήσουν και να εδραιώσουν μια κατάλληλη κουλτούρα μάθησης Growth Mindset, με μακρόπνοο σχεδιασμό, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι πιο δεκτικοί στην προσωπική αλλαγή και στη διαρκή μάθηση. Τέλος, να εμπλακούν ενεργά και να μάθουν και οι ίδιοι. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί με επιτυχία ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης ως προς τη μάθηση, είναι αναγκαία η προσωπική εμπειρία και η ολοκληρωμένη άποψη, χωρίς να χρειάζονται απαραίτητα τεχνικές γνώσεις.
Σε όλο αυτό το ταξίδι και την αναζήτηση του θησαυρού, εμείς στη Human Asset έχουμε την τεχνογνωσία να βοηθήσουμε στον κατάλληλο ολιστικό σχεδιασμό με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων μάθησης, αλλά και σε όλα τα βήματα του μετασχηματισμού, με συμβουλευτική, παιδαγωγική και τεχνική καθοδήγηση, εκπαίδευση εσωτερικών εκπαιδευτών και με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ποιοτικού custom εκπαιδευτικού υλικού.

INFO
Ο Δημήτρης Τόλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Human Asset Ελλάδος. Η Human Asset δραστηριοποιείται από το 2003 στην Ελλάδα και από το 2009 και στην Κύπρο και διεθνώς, στο χώρο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, με βασικές υπηρεσίες:
Την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, με πάνω από 20 χρόνια εξειδίκευση στο Train the Trainers, την Εκπαίδευση και το Executive Coaching σε θέματα Στρατηγικής Ηγεσίας, Διαχείρισης της Απόδοσης, Project & Risk Management κ.ά.
Τη Συμβουλευτική σε θέματα Ενδοεταιρικών Ακαδημιών (Company Academies) και Ολιστικού Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Holistic Instructional Design).
Τη Δημιουργία Custom Εκπαιδευτικού Υλικού e-Learning.
Το Executive Search & Selection το οποίο γίνεται από την εξειδικευμένη ομάδα της Χριστιάνα Χριστοφή, στην Κύπρο.
Επικοινωνία: [email protected], +302114072291, +35722600180