Γνωρίζοντας ότι η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα είναι σημαντικά συστατικά της επιχειρηματικής εξέλιξης και αριστείας, το φετινό συνέδριο Human Capital Summit είχε ως επίκεντρο τις πρωτοβουλίες Ανθρώπινου Δυναμικού των οργανισμών που ενισχύουν αυτήν την κουλτούρα.

«Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους τα επόμενα χρόνια» ανέφερε ο Γιώργος Χάρος, Εκτελεστικός Διευθυντής ICAP People Solutions και συνέχισε: «Ο ρόλος τους γίνεται όλο και πιο στρατηγικός γιατί μεταξύ άλλων θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους προϊσταμένους να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται το feedback των ανθρώπων τους, να ενθαρρύνουν το προσωπικό να μη φοβάται να εκτεθεί, παρουσιάζοντας νέες ιδέες με πειθώ και τεχνοκρατισμό, να συμβάλλουν στη δημιουργία role models, και να ξαναδούν τα metrics που χρησιμοποιούν ώστε να εξυπηρετούν την ανάπτυξη της κουλτούρας αυτής».

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο Stephane Moriou, Ph. D, Πρόεδρος της εταιρείας MoreHuman Partners, με ηγετική θέση στην παροχή λύσεων που καλλιεργούν την Καινοτομία. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη να λαμβάνει κανείς ρίσκο «Όταν δουλεύεις ως ομάδα με έναν ηγέτη που εμπνέει, μπορείς να επιτυγχάνεις στόχους πολύ υψηλότερους από όσο αρχικά είχες πιστέψει. Οι συμμετέχοντες βίωσαν τι σημαίνει εντατική εργασία στην πράξη. Το γεγονός ότι αυτή η εμπειρία ήταν ευχάριστη τους βοήθησε να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία. Στην εργασία, στο σπίτι, παντού… απλά τολμήστε!».

Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε ο δημιουργικός συνδυασμός του Ομιλητή με την σοπράνο Caroline MacPhie. Η εμπειρία εκπαίδευσης που υπέβαλαν τους συμμετέχοντες, τους δίδαξε ότι με θέληση και σκληρή δουλειά απελευθερώνονται οι δυνατότητες κάθε εργαζομένου αναπτύσσοντας μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας στους οργανισμούς. Στο πλαίσιο του Human Capital Summit σημειώνεται ότι παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας «Brain Retain & Gain» σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες δηλώνουν ως πρώτη αιτία φυγής την έλλειψη αξιοκρατίας και τη διαφθορά, με δεύτερη αιτία την οικονομική κρίση. Όμως ως βασικές προϋποθέσεις επιστροφής αναφέρονται η εύρεση εργασίας με αντίστοιχες αποδοχές και η βελτίωση της οικονομίας γενικά.