Η «έκρηξη» της ανασφάλιστης εργασίας (με το 51,7% των επιχειρήσεων να απασχολούν προσωπικό χωρίς ασφάλιση) και η μείωση (έως και 23% κάτω, σε σχέση με το 2011) των εσόδων από εισφορές, εξαιτίας της ύφεσης και της ανεργίας, «γονατίζουν» το ΙΚΑ το οποίο υποχρεώνεται να προσφύγει σε νέο «εσωτερικό» δανεισμό για να καταβάλει τις συντάξεις του Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του ταμείου που παρουσίασε ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος Κυριακόπουλος, παρά τους περιορισμένους έως και 56% σε σύγκριση με το 2009 ελέγχους (ελλείψει προσωπικού και με διαθέσιμους μόνο 25 ελεγκτές σε όλη τη χώρα) στις 1.967 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν τον Μάρτιο οι 979 απασχολούσαν ανασφάλιστο προσωπικό (ποσοστό 49,77%) και οι 76 (το 3,86%) δεν διέθεταν καν μητρώο εργοδότη στο ΙΚΑ. Δηλαδή, το 53,63% έκανε εισφοροδιαφυγή και στο σύνολο των 7.959 εργαζομένων οι 2.295 (το 28,8%) ήταν ανασφάλιστοι και οι 5.664 ασφαλισμένοι. Το ποσοστό των ανασφάλιστων έφτασε στο 46,92% μεταξύ των αλλοδαπών (στους 1.722 οι 808 δεν ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) και στο 34,21% μετά των Ελλήνων (σε σύνολο 4.346 οι 1.487 ήταν χωρίς ασφάλιση).