Στο πλαίσιο διοικητικών αλλαγών της SingularLogic, η Αργυρώ Μιχοπούλου ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου SingularLogic.

Η Α. Μιχοπούλου διαθέτει μία πλούσια επαγγελματική εμπειρία 20 και πλέον ετών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αλλά και στο χώρο της Επικοινωνίας, έχοντας διαχειριστεί και υλοποιήσει σύνθετα και απαιτητικά έργα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, από θέσεις ευθύνης, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές καθώς και δημιουργία και λειτουργία νέων εταιρειών.