Με τη δημοσίευση του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων 2019 (Global Talent Competitive Index), ο Όμιλος Adecco επέλεξε αυτή τη χρονιά να αναδείξει το επιχειρηματικό πνεύμα.

Με την αφορμή αυτή καταρτίστηκε από τον Όμιλο λίστα με τους επιχειρηματίες που ξεχωρίζουν στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι οποίοι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται (καλύπτονται μόνο περιοχές όπου ο Όμιλος Adecco έχει παρουσία και πρόσβαση στην αγορά).

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, δήλωσε: «Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε τόσα πολλά ονόματα από την Ελλάδα σε αυτή τη λίστα. Είναι ενδεικτικό της αντιστροφής του μέχρι τώρα αρνητικού κλίματος στο γενικότερο πεδίο της επιχειρηματικότητας.

Το ότι είχαμε τόσους επιχειρηματίες από τη χώρα μας που διακρίθηκαν μέσα από τη λίστα αυτή μας κάνει φυσικά υπερήφανους και ευχόμαστε στο μέλλον ο αριθμός να αυξηθεί ακόμα περισσότερο!». Από την Ελλάδα, οι επιχειρηματίες που συμπεριελήφθησαν στη λίστα είναι: οι Λέανδρος και Βασίλης Καρακατσάνης της Dust + Cream, Περικλής Βενιέρης της Green Cola, Θωμάς και Γεώργιος Δούζης της Ergon, Παναγιώτης Μαδαμόπουλος-Μοράρης της ReGeneration και ο Κωσταπάνος Μηλιαρέσης της Ethelon.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Adecco θα συνεργαστεί με αυτούς τους επιχειρηματίες για να αναδειχθούν οι πρακτικές εκείνες που έχουν κάνει τις επιχειρήσεις τους να ξεχωρίσουν στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται, με στόχο να επισημανθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η επιχειρηματική δυναμική να μετατραπεί σε επιχειρηματική επιτυχία.