Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, ο Όμιλος Adecco σκιαγραφεί τον ρόλο της εργαζόμενης μητέρας στη σύγχρονη αγορά εργασίας και καταγράφει τους τρόπους με τους οποίους εταιρείες και εργαζόμενοι μπορούν να επιτύχουν την ισορροπία στον διττό αυτό ρόλο.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αναφορικά με τη θέση της γυναίκας και ειδικότερα της μητέρας στην αγορά εργασίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η συζήτηση για την αντιμετώπιση των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο και για το εάν εν τέλει παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες στα στελέχη, ανεξαρτήτως φύλου, παραμένει επίκαιρη και «ζωντανή». Ο όμιλος Adecco απαριθμεί κάποια βασικά βήματα προκειμένου εργοδότες και εργαζόμενοι να υποστηρίξουν τον διττό ρόλο του εργαζόμενου γονιού, συμβάλλοντας στην περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

Ενδεικτικά, στα βήματα που πρέπει να κάνουν οι εταιρείες για να κρατήσουν τα στελέχη τους και να τα υποστηρίξουν στον διττό ρόλο τους αναφέρεται η αξιολόγηση των αναγκών του προσωπικού και δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων work-life balance, ο σχεδιασμός στρατηγικής, οι ρεαλιστικές προσδοκίες και η ευελιξία. Μεταξύ άλλων, ο όμιλος τονίζει ότι οι περισσότερες εταιρείες περιορίζουν τις ενέργειές τους στην υποστήριξη των νέων μητέρων. Φυσικά, αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες αλλά δεν επαρκούν.

Το να είσαι εργαζόμενος γονιός είναι μια ιδιότητα που διαρκεί τουλάχιστον 18 χρόνια και φυσικά αφορά εξίσου τους άντρες και τις γυναίκες. Ο σχεδιασμός λοιπόν της στρατηγικής του οργανισμού θα πρέπει να γίνεται με βάση αυτήν την πραγματικότητα. Παράλληλα, όμως, δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος αποτελεσματικής διαχείρισης του διττού ρόλου, ούτε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο για το πώς θα έπρεπε να είναι και τι θα έπρεπε να κάνει ένας εργαζόμενος γονιός.