Τα έσοδα του ομίλου Adecco για το β’ τρίμηνο του 2009, διαμορφώθηκαν στα €3,6 δις υποχωρώντας κατά 31% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.

Τα αναπροσαρμοσμένα γενικά και διοικητικά έξοδα καθώς και έξοδα πώλησης (ΓΔΕΠ) σημείωσαν μείωση κατά 21%.