Η Adecco, στηρίζοντας ενεργά τις εκδηλώσεις της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), ήταν και φέτος χορηγός στο 21ο Συνέδριο της ΕΑΣΕ, με θέμα «Μικροτάσεις-Μεγαποτελέσματα», που πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Μαΐου 2010.

Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν περισσότερα από 300 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, καθώς και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις καταξιωμένων πανεπιστημιακών και διευθυντικών στελεχών με γνώση και εμπειρία σε θέματα ηγεσίας, οι οποίοι ανέλυσαν τους τρόπους με τους οποίους οι μικρο-τάσεις, με την κατάλληλη αξιοποίηση, μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικούς παράγοντες επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εταιρειών.