Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% φτάνοντας τα €5.2 δισ. Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,7%, σημειώνοντας αύξηση 80 μονάδων βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνέχιση της συγκράτησης δαπανών επέφερε μια μικρή μείωση στις Συνολικές Δαπάνες σε οργανική βάση και προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης.

Το περιθώριο EBITA*2 προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης κατά το 2ο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στο 3.7% (μείωση 20 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011). Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 20% φτάνοντας τα €113 εκ. Ο Όμιλος παρουσίασε λειτουργικές ταμειακές ροές €81 εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012.