Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Τα έσοδα παρέμειναν σταθερά, στα €5.3 δις. Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 17.9%, σημειώνοντας αύξηση 70 μονάδων βάσης (αύξηση 50 μονάδων σε οργανική βάση) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνέχιση της συγκράτησης δαπανών επέφερε περαιτέρω μείωση κατά 2% στις συνολικές δαπάνες σε οργανική βάση και προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης. Το περιθώριο EBITA*2 προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης κατά το 3ο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στο 4.4% (αυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011). Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 18% φτάνοντας τα €118 εκατομμύρια.