Η Adecco Ελλάδας, αποφάσισε να στηρίξει για μια ακόμη φορά έμπρακτα το έργο του εθελοντικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Έτσι φέτος, αντί των καθιερωμένων ετήσιων επιχειρηματικών δώρων στους πελάτες της, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσφέρει το αντίστοιχο ποσό στον οργανισμό. Η κοινωνική αποστολή της Adecco επιδιώκει με κάθε τρόπο να συνεισφέρει στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Έτσι μέσω της προσφοράς του ποσού που θα διαθέταν σε επιχειρηματικά δώρα στον οργανισμό «Tο Χαμόγελο του Παιδιού», στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών που το έχουν πραγματική ανάγκη.