Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2011. Τα έσοδα έφτασαν τα €5,3 δισ., αυξημένα κατά 7% σε οργανική βάση.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,2%, σημειώνοντας πτώση 60 μονάδων βάσης ανά έτος αλλά αύξηση 30 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Οι δαπάνες παραμένουν αυστηρά ελεγχόμενες.

Οργανικά, η αύξηση των συνολικών δαπανών μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το περιθώριο EBITA για το τρίτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στο 4,3%, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2010. Ο Όμιλος παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που έφτασαν τα €217 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2011.

Οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2011:

  • Έσοδα €5,3 δισ., αύξηση 7% σε σταθερές συναλλαγματικές και οργανικές ισοτιμίες
  • Μικτό περιθώριο κέρδους 17,2%, πτώση 60 μονάδων βάσης ανά έτος αλλά 30 μονάδες άνοδος διαδοχικά
  • Έλεγχος Συνολικών Δαπανών, με μείωση 1% διαδοχικά σε οργανική βάση
  • ΕΒΙΤΑ €226 εκ., αύξηση 2% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
  • Περιθώριο EBITA 4,3%, μείωση 20 μονάδων βάσης
  • Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν δαπάνες €2 εκ. συνδεδεμένες με την εξαγορά της Drake Beam Morin (DBM) και €4 εκ. από αρνητικό αντίκτυπο της Σκανδιναβίας
  • Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα €145 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%
  • Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές €217 εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2011.