Η εταιρεία συμβούλων εξεύρεσης στελεχών Συμβολή - InterSearch Greece πραγματοποίησε πρόσφατα μία έρευνα για την κατάσταση της ελληνικής αγοράς εξεύρεσης στελεχών, στην οποία απάντησαν 96 επιχειρήσεις.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που εκπροσωπήθηκαν στην έρευνα, δεν προτίθενται να πραγματοποιήσουν προσλήψεις ως το τέλος της χρονιά, ενώ περίπου οι μισές προβλέπουν πτώση του τζίρου τους για το 2010 σε σχέση με το 2009 και 3 στις 10 προβλέπουν ανάπτυξη των εργασιών τους. Μεταξύ άλλων, από την έρευνα προέκυψε ότι τα στελέχη επιχειρήσεων θεωρούν πως το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών εξεύρεσης στελεχών στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια ενώ, οι executive search consultants, που στο παρελθόν θεωρούνταν από αρκετές επιχειρήσεις περισσότερο κάτι σαν «αναγκαίο κακό», φαίνεται να έχουν πια κερδίσει το σεβασμό του συνόλου της αγοράς, η οποία πλέον αντιλαμβάνεται ότι ο κατάλληλος «recruitment partner» προσθέτει αξία στην επιχείρηση.