Παρά το κλίμα της οικονομικής αστάθειας οι επιχειρήσεις παραμένουν θετικές σε σχέση με την πρόσληψη αποφοίτων.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα του Association of Graduate Careers Advisory Services (Agcas) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι εργοδότες ανησυχούν για τη μείωση των προσλήψεων που μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση των διαθέσιμων ταλέντων μετά τη λήξη της πιστωτικής κρίσης.

Νωρίτερα φέτος, το Agcas είχε αναφέρει ότι τα επίπεδα προσλήψεων αποφοίτων θα αυξάνονταν κατά 16,9% το 2008, αφού το 69,5% των οργανισμών υποστήριζαν ότι είχαν περισσότερες κενές θέσεις σε σχέση με το 2007.

Πηγή: www.freshbusinessthinking.co.uk