Ένας από τους βασικούς στόχους της AIMS INTERNATIONAL είναι η διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της με την ενίσχυση της ισχυρής θέσης της σε τοπικό επίπεδο.

Έτσι, ανακοίνωσε την πρόσφατη ένταξη  τριών νέων εταίρων, έχοντας πλέον παρουσία σε 43 χώρες με περισσότερα από 80 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Η επέκταση αφορά τις περιοχές της Άπω Ανατολής (Asia – Pacific) και της Λατινικής Αμερικής που αποτελούν περιοχές μεγάλου στρατηγικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία. Ειδικότερα, η AIMS INTERNATIONAL επεκτείνεται στις περιοχές αυτές με νέους εταίρους στην Αυστραλία, στην Κίνα και στη Χιλή.