Η Αλεξάνδρα Νικολίτσα ανέλαβε καθήκοντα Vice President στην εταιρεία HR Quest / Alexander Hughes.

Η Αλ. Νικολίτσα διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 18 ετών σε διάφορες θέσεις τόσο σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε Executive Director της εταιρείας Boyden (Athens). Πριν εισέλθει στον κλάδο της αναζήτησης στελεχών, παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Έχει διατελέσει Οικονομική Διευθύντρια και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Προηγουμένως, ήταν Διευθύντρια Επενδυτικής Τραπεζικής στην εταιρεία ΤΕΛΕΣΙΣ, που το 2001 συγχωνεύθηκε με την EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Έχει εργαστεί στο συμβουλευτικό τμήμα της Arthur Andersen και ως οικονομικός αναλυτής στην Alpha Bank. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο Τμήμα Μεθόδων εταιρείας παραγωγής τυπωμένων κυκλωμάτων.

Είναι αριστούχος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου του Warwick και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Phil) στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το 2005 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στη Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το ALBA.