Η Αλίνα Παπαγεωργίου ανέλαβε καθήκοντα HR Director της Δέλτα. Πρόκειται για εσωτερική μετακίνηση από τη θέση της HR Director στη Vivartia, την οποία κατείχε από 1.4.2008.

Η Δέλτα ως ξεχωριστή εταιρεία μέσα στον Όμιλο MIG θα υφίσταται και πάλι από 1.1.2010 μετά την απόσχιση των Κλάδων της VIVARTIA. Η Α. Παπαγεωργίου δήλωσε στο HR Professional ότι «αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση η άμεση ευθύνη του προσωπικού μιας τόσο μεγάλης βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας με τεράστια παράδοση στην ελληνική αγορά και συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στο εξωτερικό».