Οι κατάλληλοι ηγέτες δίνουν ανταγωνιστική υπεροχή σε έναν οργανισμό και βοηθούν τις εταιρείες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που θα φέρει το μέλλον. Οι ευθύνες τους στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον φαίνονται έως και… τρομακτικές. Καλούνται να δημιουργούν όραμα και να δίνουν κατεύθυνση, να οργανώνουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε το όραμα αυτό να είναι εφικτό και υλοποιήσιμο, να εμπνέουν και να διατηρούν το ανθρώπινο δυναμικό και να αναπτύσσουν τους ηγέτες του αύριο.

Η ηγεσία δεν είναι ποτέ εύκολη. Ανεξάρτητα από το πόσο αβίαστα φαίνεται να διαχειρίζονται τις καταστάσεις κάποιοι ηγέτες, το μονοπάτι τους είναι γεμάτο προκλήσεις και εκπλήξεις. Ωστόσο, ο ηγέτης δεν αντιμετωπίζει μόνο την πρόκληση. Εξ ορισμού, ένας ηγέτης έχει μια ομάδα ή έναν οργανισμό που εργάζεται για να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση και να επιτύχει κάθε στόχο. Ο ρόλος του δεν είναι να λύσει όλα τα προβλήματα μόνος του, αλλά να εμπνεύσει αυτούς που οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων. Οι καλοί ηγέτες αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν όλες τις απαντήσεις και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται για να οξύνουν περαιτέρω τις δεξιότητες ηγεσίας τους. Πέρα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως το όραμα και η θετική σκέψη, ο ηγέτης οφείλει επίσης να ακολουθεί προσεκτικά βήματα ώστε να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι μέχρι πρόσφατα όχι και τόσο συχνές διαδικασίες όπως ο καθορισμός των στόχων, η συνεχής ανατροφοδότηση και ένα σύστημα ανταμοιβών αποτελούν πλέον τον κανόνα στους περισσότερους χώρους εργασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
«Από την εμπειρία μας, οι ηγετικές δεξιότητες μπορούν να οργανωθούν σε 2 ενότητες, εκείνες που συνδέονται με την ικανότητά του ηγέτη να σκέφτεται και να αποφασίζει (hard skills) και στις κοινωνικές δεξιότητες (soft skills). Στην πρώτη περιλαμβάνονται κυρίως η μακροπρόθεσμη θεώρηση και η αντίληψη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ στη δεύτερη η πειθώ και επιρροή, η ενσυναίσθηση, η παρακίνηση και η ανάπτυξη υφισταμένων. Ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο του στελέχους και τις συνθήκες που δραστηριοποιείται μια εταιρεία, οι δυο ενότητες μπορεί να έχουν διαφορετική βαρύτητα μεταξύ τους και απαιτούν διαφορετικό χρόνο προκειμένου να αναπτυχθούν. Πεποίθησή μας είναι ότι με τις κατάλληλες μεθόδους, προσωπική δέσμευση και προσπάθεια υπάρχει πάντα περιθώριο ανάπτυξης» εξηγεί η Τόνια Παρίση, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG.

Χωρίς να αποτελούν πανάκεια και με δεδομένες τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για έναν ηγέτη.

  1. Agility

Η ταχύτητα της αγοράς και των χώρων εργασίας, που τροφοδοτούνται από τη συνεχή ροή της νέας τεχνολογίας και τις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει, θα συνεχίσουν να επιταχύνουν. Οι ηγέτες που μπορούν να σκέφτονται γρήγορα, να αποφασίζουν και να εμπνέουν αποτελεσματικά θα είναι πολύτιμοι ώστε να συμβαδίσουν με αυτές τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανταγωνιστικές απαιτήσεις.

  2. Σεβασμός

Καθώς ο χώρος εργασίας εξελίσσεται ώστε να γίνει πιο διαφανής, συνεργατικός και με προσοχή στις λεπτομέρειες, οι ηγέτες πρέπει να είναι εξίσου επιμελείς για να κερδίσουν τον σεβασμό της ομάδας τους. Οι ηγέτες οφείλουν να είναι υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα της επιρροής τους στους ανθρώπους τους και στον οργανισμό ως σύνολο.

  3. Empathy

Το μέλλον της ηγεσίας θα περιστρέφεται γύρω από τις δυνατότητες να αναπτύσσεται η συναισθηματική νοημοσύνη στους ηγέτες αλλά και στους ανθρώπους για τους οποίους αποτελούν μια ηγετική φιγούρα. Η ενσυναίσθηση και η συμπόνια δεν είναι μόνο τα ιδανικά των αρχαίων πνευματικών διδασκαλιών. Είναι επίσης, οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την προσέγγιση των ανθρώπων σε αμοιβαία κατανόηση γύρω από ζωτικά, πολύπλοκα και μερικές φορές αλλοτριωτικά κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά ζητήματα.

4. Ανιδιοτέλεια

Οι ηγέτες του μέλλοντος θα ξέρουν πώς να ενθαρρύνουν ακούραστα τα όνειρα των ανθρώπων γύρω τους, ενώ διαλύουν τους φόβους τους. Αυτό απαιτεί οι ηγέτες να έχουν αυτοπεποίθηση, προθυμία και γενναιοδωρία.

  5. Ευελιξία

Οι ημέρες της ρουτίνας του εργασιακού ωραρίου «9 έως 5» τείνουν να τελειώσουν. Οι ομάδες μεταβαίνουν σε εργασία από απομακρυσμένες τοποθεσίες, στον δικό τους χρόνο, σε πλατφόρμες που αλλάζουν κάθε μέρα. Η ευελιξία μπορεί να είναι μια ιδέα της παλιάς σχολής, όμως είναι μια αρχή την οποία οι ηγέτες θα χρειάζονται πάντα. Η προσαρμογή στην μεταβαλλόμενη τεχνολογία και στην κουλτούρα των millennials αναδεικνύει τον ρόλο ενός ηγέτη ως πιο σημαντικό και επίκαιρο από ποτέ.

  6. Η δέσμευση σε ένα σαφές όραμα

Η προάσπιση ενός οράματος για το μέλλον δεν είναι κάτι νέο για την ηγεσία, μαζί με άλλα βασικά χαρακτηριστικά όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και η πρόθεση να ρισκάρουν στους απαιτούμενους κινδύνους. Οι ηγέτες που μπορούν να επωφεληθούν από τους τρόπους να καταστήσουν αυτό το μελλοντικό όραμα πραγματικότητα, θα «κερδίσουν» τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ανθρώπους τους.

  7. Ακρόαση

Οι ρυθμοί της εργασίας, της καινοτομίας και της αλλαγής συνεχίζουν να επιταχύνονται. Οι ηγέτες καλούνται να είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι ακροατές για να παραμείνουν μπροστά στην καμπύλη του τι συμβαίνει με τις ομάδες τους, τους πελάτες τους και τους συνεργάτες τους. Αυτό απαιτεί μάθηση για να ακούν σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να συντονιστούν καλύτερα στις συναισθηματικές συχνότητες εκείνων τους οποίους οδηγούν, υπηρετούν και συνεργάζονται.


  8. Ταπεινότητα

Η ταπεινότητα είναι μία από τις συμπεριφορές που παρατηρείται λιγότερο συχνά από όσο θα έπρεπε. Αναγνωρίζοντας ότι δεν περιστρέφονται τα πάντα γύρω από αυτούς, οι ηγέτες μπορούν να επιτρέψουν στις ομάδες τους και στους οργανισμούς να προετοιμαστούν για το μέλλον. Οι ηγέτες δεν πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους ως το πιο σημαντικό πρόσωπο. Η μετριοπάθεια και η υποστήριξη των ανθρώπων του οργανισμού ώστε να «λάμψουν» είναι βασικά χαρακτηριστικά.

  9. Επικοινωνία

Τα «soft skills», όπως η επικοινωνία, η ακρόαση και η δημόσια ομιλία, έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας στο καθημερινό περιβάλλον ηγεσίας. Χωρίς αποτελεσματική επικοινωνία, οι ηγέτες είναι απλές φιγούρες. Με την εστίαση στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, οι ηγέτες μπορούν να φθάσουν στα άτομα και να συνδεθούν μαζί τους.

  10. Σταθερότητα και προσαρμοστικότητα

Οι τεχνολογικές εξελίξεις συμβαίνουν με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες εργάζονται. Η άκαμπτη ηγεσία αναγκάζει τις εταιρείες να υστερούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, πράγμα που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς ή, ακόμη χειρότερα, ένας οργανισμός να καταστεί άνευ αντικειμένου. Η παραμονή στην αιχμή του κάθε κλάδου απαιτεί ευελιξία και ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς.

  11. Ταχύτητα μάθησης

Οι γνωστές δεξιότητες κορυφαίων ηγετών στο παρελθόν, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία και η προσωπική σφραγίδα, θα είναι πάντα επίκαιρες. Αλλά, το συχνά παραγνωρισμένο χαρακτηριστικό ενός κορυφαίου ηγέτη, που ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό, είναι η ικανότητα να μαθαίνει γρήγορα, εκτός από την ικανότητα να ανακαλεί και να συντηρεί τις γνώσεις του. Η πνευματικότητα και η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμης σημασίας σε μια εποχή «υπερβολικά» τεχνολογική.

  12. Πολυπολιτισμική κουλτούρα

Η εμπειρία και η επιχειρηματική διάνοια θα φτάσουν τον ηγέτη μέχρι ενός ορίου. Οι εμπειρίες αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζόμενους και η δυνατότητα χειρισμών με ευσυνειδησία σε ποικίλα κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα έχουν γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Επειδή όλο και περισσότερο γινόμαστε μια παγκόσμια κοινωνία, η κατανόηση, η εκτίμηση και η αξιοποίηση των διαφορών καθίστανται κρίσιμες για την αποτελεσματική ηγεσία.

  13. Κατανόηση του ατόμου

Με την παρουσία πολλαπλών γενεών στο ανθρώπινο δυναμικό ταυτόχρονα, η ανάγκη για ατομική προσοχή είναι ζωτικής σημασίας. Οι ημέρες κατά τις οποίες οι ηγέτες θα μπορούσαν να επιβάλουν γενικές πολιτικές και να αναμένουν αποτελέσματα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η αναγνώριση των διαφορών κάθε μέλους της ομάδας έχει εξέχουσα σημασία όταν οι ηγέτες προσπαθούν να επικοινωνούν, να κινητοποιούν και να εμπνέουν.

  14. Αυθεντικότητα

Η αυθεντικότητα περιλαμβάνει την αξιοπιστία, τη διαφάνεια, την ενσυναίσθηση και την επαφή με την πραγματικότητα. Είμαστε επιφυλακτικοί με τους ηγέτες που είναι ψεύτικοι, ναρκισσιστές, μυστικοπαθείς ή εγωκεντρικοί. Οι ομάδες γίνονται επιθετικές όταν αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ενός καταστροφικού χαρακτήρα που επηρεάζει τον βιοπορισμό τους και τον εταιρικό κόσμο. Οι καλύτεροι ηγέτες σήμερα είναι αυθεντικοί. Έχει να κάνει με το πώς συνδέουν και οικοδομούν εμπιστοσύνη στις ομάδες και τις εταιρείες.

  15. Αλλαγή

Οι ηγέτες του μέλλοντος πρέπει να βελτιωθούν στα ηγετικά καθήκοντα που αφορούν στη διαχείριση της αλλαγής. Η συζήτηση για τη σημασία της αλλαγής είναι διαδεδομένη στις επιχειρηματικές συνομιλίες σήμερα, αλλά λίγοι ηγέτες κατανοούν το πώς να είναι καλοί στην εκτέλεσή της. Η πιο ισχυρή δεξιότητα αλλαγής είναι η αξιοποίηση της φυσικής τάσης των ανθρώπων να είναι δημιουργικοί μέσω των μεταβάσεων. Αν αξιοποιήσουν αυτή την ενέργεια, οι ηγέτες θα έχουν το προβάδισμα.

  16. Ευστροφία

Η ευστροφία σε πολλές περιοχές της επιχείρησης αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολυπόθητο χαρακτηριστικό ηγεσίας. Πέρασαν οι ημέρες μοναδικής τεχνογνωσίας. Σήμερα οι επιχειρήσεις επιθυμούν ποικιλία δεξιοτήτων και ευελιξία. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση σε διάφορες λειτουργίες της εργασίας, τόσο πιο εύκολο μπορεί να είναι για τους ηγέτες να περιηγούνται στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο των επιχειρήσεων, να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις και να παρέχουν βέλτιστες λύσεις.

ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ Ή ΓΙΝΕΣΑΙ;
Επειδή η όποια φυσική τάση και ροπή που έχει ο καθένας ως προς την ηγεσία δεν αρκεί, με τα κατάλληλα προγράμματα οι άνθρωποι μπορούν να αναδειχθούν σε αποτελεσματικούς ηγέτες. Ο Απόστολος Παλάσκας, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG, λέει σχετικά: «Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων ανάπτυξης -τμήμα του πλάνου ανάπτυξης του στελέχους- λαμβάνονται υπόψη οι ηγετικές δεξιότητες όπως έχουν καθοριστεί από την εταιρεία, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των συμμετεχόντων καθώς και οι ιδιαιτερότητες του ρόλου και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πορτφόλιο ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να συνδυάζει μεθόδους όπως coaching, mentoring, εκπαίδευση (χρήση και ψηφιακών εφαρμογών), role playing-προσομοιώσεις, συστηματική ανατροφοδότηση, συμμετοχή σε διατμηματικά projects, job enrichment. Σε στενή συνεργασία με την εταιρεία, ο εξωτερικός συνεργάτης συμβουλεύει για τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων και τρόπων υλοποίησης, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία του και καλές πρακτικές από διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, σε Ελλάδα και εξωτερικό».


ΝΕΑ ΕΙΔΗ
Είναι κοινός τόπος ότι ισχυρές δυνάμεις επαναπροσδιορίζουν τη φύση της εργασίας και του χώρου εργασίας. Για να προσαρμοστούν επιτυχώς, οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν νέα είδη ηγετών. Σύμφωνα με την έρευνα «The 2018 State Of Leadership Development. Meeting the Transformation Imperative» από το Harvard Business Publishing, Corporate Learning, οι δυνάμεις αυτές είναι οι εξής:

1.
Ταχύτατοι ρυθμοί παγκοσμιοποίησης. Χάρη στην εντατικοποίηση της παγκοσμιοποίησης, ο πλούτος ρέει περισσότερο από ποτέ μεταξύ χωρών και περιοχών, αυξάνοντας τόσο τους απρόβλεπτους παράγοντες όσο και τη διασύνδεση στην παγκόσμια αγορά. Μέχρι το 2025, η πλειοψηφία των Forbes Global 2000, δημόσιες εταιρείες θα εδρεύουν στις αναδυόμενες αγορές, που απαιτούν όλο και περισσότερο ηγέτες που είναι σε θέση να παρακάμπτουν πολιτιστικές διαφορές και φυσικά όρια και είναι έτοιμοι να οδηγήσουν ομάδες που επίσης μπορούν να διασχίσουν αυτά τα σύνορα.

2.
Η αύξηση των ελεύθερων παραγόντων. Το ποσοστό του G2000 ανθρώπινου δυναμικού που είναι άτομα τα οποία εργάζονται για τον εαυτό τους ή για περισσότερους από έναν εργοδότες μεγαλώνει. Η έρευνα 2018 NPR / Marist διαπίστωσε ότι μία στις πέντε θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνεται από έναν εργαζόμενο με συμβόλαιο. Μέσα σε μια δεκαετία, οι εργαζόμενοι αυτοί θα αποτελούν το ήμισυ του αμερικανικού ανθρώπινου δυναμικού, ασκώντας πρόσθετη πίεση στους οργανισμούς να ενώσουν, να δεσμεύσουν και να αναπτύξουν ένα «διασκορπισμένο» ανθρώπινο δυναμικό.

3.
Οι γενιές Y και Ζ. Οι εργαζόμενοι από τη γενιά Y (millennials, γεννημένοι 1981-1994) και από τη γενιά Z (γεννηθείσα από το 1995 έως το 2012) εισέρχονται στο ανθρώπινο δυναμικό και ανεβαίνουν σε ηγετικές θέσεις, ασκώντας πίεση στην παραδοσιακή προσέγγιση της ηγεσίας και ριζική μετατόπιση στις προσδοκίες όσον αφορά στην εργασία και στη μάθηση.

ΠΩΣ;
«Η επιτυχία των προγραμμάτων ανάπτυξης των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών είναι καθοριστικής σημασίας καθώς ο αντίκτυπός της επηρεάζει το σύνολο του οργανισμού. Σημαντικό συστατικό επιτυχίας αποτελεί καταρχήν ο ορισμός των δεξιοτήτων που συνθέτουν σε κάθε εταιρεία τα “leadership skills” καθώς και των συγκεκριμένων συμπεριφορών που τις χαρακτηρίζουν. Στη συνέχεια, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων θα πρέπει να αναγνωριστούν τα στελέχη που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να προσδιοριστούν οι δυνατές και προς βελτίωση περιοχές τους, με τρόπο που να επιτρέπουν τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλάνου ανάπτυξης. Λάθη που συνήθως εντοπίζουμε στην υλοποίηση των παραπάνω συνδέονται με την αποσπασματική επιλογή μεθόδων ανάπτυξης, χωρίς να εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την περιορισμένη ή μη εμπλοκή του στελέχους και του προϊσταμένου του σε όλη τη διαδικασία», επισημαίνει η Τ. Παρίση.

Και φυσικά, όταν οι οργανισμοί επενδύουν σε κάτι αναμένουν και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. «Η επένδυση στην ανάπτυξη σύγχρονων leadership skills διαμορφώνει εκείνο το προφίλ “ηγέτη” που μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία στην επίτευξη στρατηγικής και μακροπρόθεσμων στόχων, μέσα στο έντονα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα και η λειτουργική ασυνέχεια είναι δεδομένα» εξηγεί η Γεωργία Καλεμίδου, Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG και συνεχίζει ότι «ηγέτης είναι αυτός που λειτουργεί σαν καταλύτης για την ανάπτυξη οράματος, τη διαμόρφωση στρατηγικού πλάνου, την κινητοποίηση και καθοδήγηση κάθε εργαζόμενου να το επιτύχει, χτίζοντας την κατάλληλη κουλτούρα συνεχούς αλλαγής, καινοτομίας, ευελιξίας και agility. Παράλληλα, η ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ κάθε στελέχους τον βοηθά να αποκτά διαρκώς νέες ικανότητες και δεξιότητες καθιστώντας τον ικανό να βρίσκεται μπροστά από τις προκλήσεις τωρινών αλλά και μελλοντικών ρόλων».

  Case study
  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ WIND!
  Βαγγέλης Τσαλιαγκός, HR Senior Manager, WIND

Στη WIND πιστεύουμε πως η διαφορετικότητα των ανθρώπων μας είναι και η δύναμή μας! Οι δεξιότητες, τα ταλέντα, η ενέργεια, η θέληση, ο τρόπος που συνεργαζόμαστε για τους κοινούς μας στόχους είναι ο μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας, ο λόγος που τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα ως ομάδα και μια επιταχυνόμενη πορεία ανάπτυξης σαν εταιρεία. Αναδεικνύοντας τον κάθε εργαζόμενο σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της WIND, καθορίσαμε την ανάπτυξη σε στρατηγική προτεραιότητα και επενδύουμε σε αυτήν με πολλούς τρόπους.

Μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών ανάπτυξης εντός εταιρείας, που απαριθμεί περισσότερες από 28.500 ώρες εκπαίδευσης σε τεχνικές γνώσεις και σε δεξιότητες, εξασφαλίζουμε πρωτίστως υψηλά στάνταρ ηγεσίας, με εξειδικευμένα προγράμματα που αναπτύσσουν τις ηγετικές δεξιότητες και υποστηρίζουν την προσωπική μας εξέλιξη εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Για περισσότερα από έξι χρόνια, όλοι οι επικεφαλής ομάδων της WIND, μόλις ή και πριν αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην εταιρεία μας, συμμετέχουν στο Leadership Campus. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό και εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ομάδας μας, που αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους βιωματικής ανάπτυξης. Μέσα από πολυθεματικά διαδραστικά workshops, συναντήσεις, coaching sessions και ενημερωτικές ημερίδες, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται, εκπαιδεύονται σε νέες πρακτικές διοίκησης και σε τεχνικές παρακίνησης με στόχο την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη των ομάδων τους, με τρόπο που ενδυναμώνει την κουλτούρα και την εξέλιξη της WIND. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας ότι όλοι καλούμαστε να ηγηθούμε, να επηρεάσουμε, να εξελίξουμε και να επιτύχουμε αποτελέσματα μέσα από την καθημερινή εργασία μας, δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια των ηγετικών δεξιοτήτων καθενός από εμάς, ανεξαρτήτως ρόλου. Για να το πετύχουμε αυτό δημιουργήσαμε το Pathfinder, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, που απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας μας, ανεξαρτήτως λειτουργίας και ιεραρχικού επιπέδου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, με σενάρια που ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, το οποίο διεξάγεται από εξειδικευμένους, έμπειρους εκπαιδευτές, έχει καλεσμένους ομιλητές – μέντορες και κυρίως είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κουλτούρα ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων της WIND και εστιασμένο στο μοντέλο ηγεσίας της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 98% των συμμετεχόντων εκτιμάει ως ιδιαίτερα χρήσιμα και άμεσα εφαρμόσιμα τα διδαχθέντα και το 75% των συμμετεχόντων σημειώνει βελτιωμένη απόδοση, βάσει τη ετήσιας ανατροφοδότησης που λαμβάνουν μέσω του εργαλείου ανάπτυξης της WIND (Grow@WIND).