Η Αναστασία Καφίρη αναλαμβάνει καθήκοντα νέας Γενικής Διευθύντριας του οργανισμού της ethelon.

Η Α. Καφίρη, με μεγάλη εμπειρία τόσο στον εταιρικό κόσμο όσο και στον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν αντίστοιχης σημασίας θέσεις, σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην εξελικτική πορεία του οργανισμού και τη σημασία που αποκτά η αξία του εθελοντισμού στην κοινωνία. Σημειώνεται ότι ο Κωσταπάνος Μηλιαρέσης, συνιδρυτής του οργανισμού και μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής, παραμένει στην ομάδα ως μέλος του ΔΣ, αναλαμβάνοντας πλέον πιο στρατηγικό ρόλο με σκοπό να εντάξει νέες τεχνολογίες στις λειτουργίες της ethelon.