Το σύνηθες για χρόνια, όταν προέκυπταν θέματα ισότητας των δύο φύλων στην εργασία, ήταν να απευθύνονταν τα θύματα των διακρίσεων σε γυναίκες συναδέλφους ή μέντορες, για συμβουλές.

Ωστόσο, μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Center for Gender in Organizations (CGO), στο Simmons School of Management, αποδεικνύει ότι σε αντίθεση με την παραπάνω δημοφιλή πεποίθηση, η πιο αποτελεσματική βοήθεια για την επίλυση θεμάτων φύλου, μπορεί να προέρχεται από άνδρες προϊσταμένους. Από τη μελέτη επιπλέον διαπιστώθηκε ότι παρά την επιτυχημένη έως σήμερα, καταπολέμηση πολλών μορφών κατάφωρης διάκρισης φύλων, η συγκεκαλυμμένη μεροληψία καλά κρατεί.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 300 γυναίκες επαγγελματίες στο Simmons Leadership Conference το 2010, αποκαλύπτει ότι σχεδόν όλες έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό προκατάληψης λόγω φύλου στην εργασία. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι λαμβάνουν μεγαλύτερη βοήθεια για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων από το προσωπικό τους περιβάλλον, από επαγγελματικά δίκτυα εκτός εταιρείας και από προϊσταμένους, μέντορες και συναδέλφους τους εντός των εταιρειών. Επίσης, ανέφεραν ότι τη μεγαλύτερη βοήθεια την έλαβαν περισσότερο από γυναίκες παρά από άντρες.

Ωστόσο, όταν το είδος βοήθειας είχε σχέση με την επιτυχή αντιμετώπιση των προκαταλήψεων λόγω φύλου, ήταν οι προϊστάμενοι, κυρίως άντρες, που αποδεικνύονταν περισσότερο χρήσιμοι.

Η έρευνα της CGO αποδεικνύει ότι τα θέματα ισότητας εξακολουθούν να είναι βαθιά ριζωμένα στην επιχειρησιακή κουλτούρα και ότι αυτοί οι εργασιακοί κανόνες διαμορφώνουν την πορεία των γυναικών προς την ηγεσία.