Ο διεθνώς αναγνωρισµένος κύπριος καθηγητής του London School of Εconomics (LSΕ), Χριστόφορος Πισσαρίδης, είναι ο ένας από τους τρεις τιµηθέντες µε το Βραβείο Νοµπέλ Οικονοµικών για το 2010, όπως ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες η Σουηδική Ακαδηµία Επιστηµών.

Ο Χρ. Πισσαρίδης έλαβε το βραβείο µαζί µε τους αµερικανούς καθηγητές, Peter Diamond και Dale Mortensen, για το έργο του που αφορά στην ανάλυση της ανεργίας. Οι τρεις άνδρες τιµήθηκαν µε το Βραβείο Νοµπέλ για τη µελέτη τους, η οποία εξηγεί πώς η ανεργία, η δηµιουργία θέσεων εργασίας και οι µισθοί µπορούν να επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρµόζονται και από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα, σύµφωνα µε το σκεπτικό της βράβευσης, δίνει εξηγήσεις για το πώς η υψηλή ανεργία µπορεί να συνυπάρχει µε την προσφορά πολλών θέσεων εργασίας. Μία από τις εξηγήσεις που παρέχονται είναι ότι τα περισσότερα επιδόµατα ανεργίας οδηγούν σε υψηλότερη ανεργία επειδή όσοι αναζητούν εργασία περιµένουν περισσότερο µέχρι να την βρουν. Το Νοµπέλ Οικονοµίας συνοδεύεται από χρηµατικό έπαθλο 10 εκατ. σουηδικών κορονών, περίπου ενός εκατ. ευρώ.