Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2018, η Ελλάδα (43,6%) καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της κατάταξης των χωρών που ανήκουν στον Οργανισμό με την υψηλότερη ανεργία των νέων 15-24 ετών.

Αντίστοιχα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νότια Αφρική με 53,4%, ενώ στην τρίτη θέση η Ισπανία με 38,7%. Ακολουθούν η Ιταλία (34,8%) και η Πορτογαλία (23,9%). Η Ευρωζώνη βρίσκεται στη 10η θέση με 18,8%, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζουν η Ιαπωνία με 4,7% και η Γερμανία με 6,8%. Σημειώνεται ότι ο δείκτης νεανικής ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15-24 ετών, εκφρασμένος ως ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού των νέων. Ως άνεργοι θεωρούνται όσοι αναφέρουν ότι είναι χωρίς δουλειά, ότι είναι διαθέσιμοι για δουλειά και ότι έχουν κάνει ενέργειες για να βρουν εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.