Σύμφωνα με το HR Barometer, η οικονομική ύφεση επιταχύνει τις αλλαγές στην οργάνωση των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, αναδεικνύοντας την ανάγκη απόκτησης διαφορετικών δεξιοτήτων και προσέλκυσης νέων ταλέντων, του εντοπισμού αποτελεσματικότερων εργαλείων μέτρησης της αξίας του HR στην επιχείρηση και της δημιουργία μίας πιο ευέλικτης οργάνωσης του τμήματος.

Στο φετινό ΗR Barometer συμμετείχαν 53 οργανισμοί που συνολικά απασχολούν 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Το HR Barometer αποτελεί την πανευρωπαϊκή έρευνα που σχεδίασε και διεξήγαγε η Hewitt Associates για το European Club of Human Resources (ΕChr), τον οργανισμό που ίδρυσαν ανώτατα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών με σκοπό να εγείρει το διάλογο και την ανταλλαγή πρακτικών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η έρευνα διερεύνησε τις ανερχόμενες πρακτικές και προτεραιότητες των επιχειρήσεων στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού ανά χώρα και κλάδο της Ευρώπης και συμμετέχοντες ήταν Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και μέλη Επιτροπών Ανθρώπινου Δυναμικού κορυφαίων εταιρειών που εδρεύουν στην Ευρώπη, από 13 εθνικότητες.

Η οικονομική ύφεση πλήττει το HR
Σχεδόν 8 στους 10 (77%) πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση και ύφεση θα επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και το 47% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι θα επηρεάσει και τα προγράμματα του HR. Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν ήδη δεσμευτεί ή έχουν αποφασίσει να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της ύφεσης, με την πλειοψηφία να εστιάζει σε δράσεις που περιορίζουν την παραγωγική διαδικασία και τα κόστη μέσω της μείωσης του προσωπικού (72%), της εξεύρεσης νέων κερδών από την παραγωγικότητα (70%) και της διακοπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων εμφανίζεται με μία πιο ολοκληρωμένη αντίδραση που συνδυάζει τις περικοπές στον προϋπολογισμό του HR με τις ευκαιριακές προσλήψεις κορυφαίων ταλέντων, την εστιασμένη ανάπτυξη ηγεσίας και τις νέες επιχειρησιακές εξαγορές. Τα προγράμματα compensation and benefit συμπεριλαμβανομένων και των μακροχρόνιων κινήτρων φαίνεται επίσης ότι επανεξετάζονται από μία στις τέσσερις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ανασχηματισμός αναγκών και προτεραιοτήτων του HR
Ως βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της επιρροής του HR στις επιχειρήσεις, από το 42% των ερωτηθέντων αναφέρθηκε η βελτίωση της εκτελεστικής ικανότητας, από το 40% η ανάγκη για μεγαλύτερη ανάμειξη του HR στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων καθώς και η δυνατότητα προσέλκυσης νέων ταλέντων στο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων από το 36%. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναμένει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια σημαντικές αλλαγές στις δυνατότητες του HR που θα σχετίζονται με διαδικασίες για την αύξηση της αποδοτικότητάς του (58%), με τη λειτουργική εξειδίκευσή του στη διαχείριση της αλλαγής (change management 55%) και με την ανάπτυξη της ηγεσίας και των ταλέντων (47%).

Οι βασικές προτεραιότητες στην ατζέντα του HR έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της ηγεσίας (αναφέρθηκε από το 38% των συμμετεχόντων), τη διατήρηση ταλέντων (34%) και τη δέσμευση των εργαζομένων (30%). Η ανάγκη για μείωση του εργατικού κόστους, από τη δωδέκατη θέση που κατείχε στις προτεραιότητες της περυσινής χρονιάς, στη φετινή ατζέντα βρίσκεται στην τέταρτη θέση καθώς αναφέρθηκε από το 28% των στελεχών.

Ισχυρή συνεργασία, δέσμευση και εμπιστοσύνη
Η ποιότητα και το επίπεδο της συνεργασίας με τους CEO τοποθετείται από τους HR Leaders στην κορυφή ενώ ακολουθεί η συνεργασία με τους CFO, τους Νομικούς Συμβούλους και τα διευθυντικά στελέχη. Όσον αφορά στην εμπιστοσύνη, όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις του HR Barometer, οι ερωτηθέντες τοποθετούν στο υψηλότερο επίπεδο τον CEO και στη συνέχεια τους συναδέλφους και τους υπόλοιπους εργαζόμενους της εταιρείας.

Αν και η πλειοψηφία των HR Directors εξακολουθεί να εκφράζει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη δουλειά του, αυτό δείχνει να αρχίζει να φθίνει χρόνο με το χρόνο εξαιτίας προφανώς της αυξημένης πίεσης σχετικά με το κόστος και τις απαιτήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Η μειωμένη ικανοποίηση, έχει οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των ερωτηθέντων (από 7% σε 17%) που αναζητά ευκαιρίες μετακίνησης σε διαφορετική θέση.