Στις 9 και 10 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει ο Βασίλης Αντωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Impact, τη βιωματική εκπαίδευση ηγεσίας, με τίτλο «The Evolution of Leadership».

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου βασίζεται σε 10 βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά των ηγετών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη ταλέντου και αποδοτικότητας. Ως συνήθως, συνδυάζονται θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση με ζωντανή εποπτεία και συζήτηση. Το υλικό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και οι απόφοιτοι του Diploma in Executive Coaching and Organisational Development, από τις χρονιές 2008-2009 και 2009-2010, έχουν επιλεχθεί ως οι πρώτοι συμμετέχοντες.

Με αυτό τον τρόπο, η εξέλιξη του προγράμματος, θα στηριχτεί από μια ομάδα πλήρως καταρτισμένων executive coach και Οργανωτικών Συμβούλων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τη μοναδική ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο χώρο, επί ελληνικού εδάφους. Από τις 11 Οκτωβρίου και μετά, το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο και για εταιρείες που θέλουν να καταρτίσουν τα στελέχη και τις ομάδες τους με σύγχρονες και ολοκληρωμένες δεξιότητες executive coaching και Οργανωτικής Ανάπτυξης. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις τις Microsoft.