Στην περίοδο της διεθνούς κρίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να βλέπουν την κατάσταση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με λογική και σύνεση.

Δραστικά μέτρα μείωσης του προσωπικού μπορούν να αποβούν επιζήμια για τις επιχειρήσεις σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από ανώτερα στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα (PwC).

Η συζήτηση με θέμα «Οικονομική κρίση και ο ρόλος των Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον», πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα γραφεία της PwC. Συμμετείχαν 15 ανώτατα και ανώτερα στελέχη των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, όπως των Τηλεπικοινωνιών, του Τουρισμού, του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού, της Υγείας, της Ενέργειας, των ΜΜΕ, των Μεταφορών, καθώς και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.