Ένα τμήμα HR αντιμετωπίζει, πλέον, προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απομακρυσμένη εργασία κερδίζει περισσότερο έδαφος, με την ειδοποιό διάφορα ανάμεσα στην επιτυχία και στην αποτυχία να είναι η ταχύτητα.

Αντλώντας από μια ανεξάντλητη πηγή ικανών στελεχών ανά τον κόσμο, η απομακρυσμένη εργασία άρχισε να κερδίζει έδαφος την τελευταία δεκαετία, κατά ένα μεγάλο μέρος, χάρη στην ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού εφαρμογών διαμοιρασμού αρχείων, ιδεών και κατάτμησης έργου σε ομάδες με διαφορετικές γεωγραφικές βάσεις και εργασιακές κουλτούρες. Προφανώς, οι τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις έπεισαν και τους πιο δύσπιστους για τα οφέλη και την αναγκαιότητα της απομακρυσμένης εργασίας.

Η μεταφορά όλο και περισσότερων θέσεων εργασίας σε εικονικά περιβάλλοντα διαμόρφωσε τους κανόνες στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού, με την απόσταση από τον φυσικό χώρο μιας επιχείρησης να παύει να έχει πρωτεύουσα σημασία. Η προσέλκυση εργαζομένων με το κατάλληλο υπόβαθρο, που δύνανται να συνεργαστούν με ευελιξία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προσφερόμενα εργαλεία, αύξησε την παραγωγικότητα σε τομείς που, πλέον, εκτείνονται πέρα από τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις καινοτόμες εταιρείες νέων τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, η ανεύρεση του ιδανικού εργασιακού δυναμικού σε διαφορετικές χώρες και ηπείρους είναι σήμερα ένα από τα βασικά ζητούμενα για τις δυναμικές επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπει και διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες αγορές που διευρύνουν τους επιχειρησιακούς ορίζοντες των εταιρειών και καθιστούν απαραίτητη την καινοτόμα προσέγγιση στη διαχείριση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα τμήμα HR είναι, πλέον, παγκόσμιες και οι εταιρείες στην Ελλάδα οδηγούνται στον μετασχηματισμό του τμήματος HR τους σε κεντρικό κόμβο εξέλιξης της πορείας τους, καθώς ανταγωνίζονται, πλέον, παγκόσμιους κολοσσούς. Αν κάτι έχει να μας διδάξει η προσωπική μου εμπειρία είναι πως, σε ένα τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενο πεδίο, η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αποτυχία είναι η ταχύτητα. Σήμερα, ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι πολυπρόσωπο, πιο αποδοτικό και πιο έξυπνο από ποτέ.

Ο κλάδος των επιχειρήσεων τεχνολογίας επηρεάζεται από όλα τα παραπάνω και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό. Όντας HR Director στην AMD Telecom, μια ελληνική εταιρεία που παράγει τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιμετωπίζω τις προκλήσεις, αλλά και τις δυνατότητες της εποχής, στην καθημερινότητά μου. Ο αγώνας για την εξασφάλιση ταλαντούχων developers φέρνει το τμήμα μου σε ανταγωνισμό με εταιρίες όπως η Microsoft και η Google. Η ταχύτητα σε τέτοιου είδους ανταγωνισμό συνεπάγεται αμεσότητα στη διαχείριση των εισερχόμενων βιογραφικών, μείωση του χρόνου επεξεργασίας τους καθώς και τη δημιουργία ασφάλειας στον υποψήφιο. Η εταιρεία οφείλει να αποκρίνεται σε έναν υποψήφιο όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ειδικά αν προτίθεται να προχωρήσει με τη διαδικασία αξιολόγησής του, καθώς έτσι αποδεικνύει την αξιοπιστία και τη θέλησή της για συνεργασία. Προφανώς, ο μικρότερος χρόνος επεξεργασίας σημαίνει και αύξηση των πιθανοτήτων να ολοκληρωθεί ένας κύκλος recruitment, πριν οι ανταγωνιστές κολοσσοί προλάβουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, η επέκταση της εταιρείας μας με τοπικές ομάδες πωλήσεων και υποστήριξης σε 35 χώρες δημιουργεί πρωτόγνωρες ανάγκες recruiting. Πέρα από τον τεράστιο όγκο πληροφορίας που πρέπει να διαχειριστούμε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν διαφορές στην κουλτούρα κάθε χώρας, το γλωσσικό εμπόδιο, ακόμα και απλά πράγματα, όπως η διαφορά στις ώρες ανάμεσα στην έδρα του τμήματός μας και στις χώρες των υποψηφίων μας. Η ταχύτητα στην επεξεργασία των δεδομένων, η αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων και η δυνατότητα ελέγχου κρίσιμων πληροφοριών, μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας και κατ’ επέκταση τη συνολική στρατηγική της.

Ένα τμήμα HR όμως, εκτός από recru-itment, headhunting και προσλήψεις, πρέπει να ορίζει και την εταιρική κουλτούρα. Είναι ευθύνη μας να παρέχουμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας. Είναι προτεραιότητα κάθε επαγγελματία του κλάδου μας να φροντίζει τις ανάγκες των συναδέλφων του. Ταχύτητα σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ιδανικά πρόληψη και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αμεσότητα στην αντιμετώπιση, πρόσβαση σε big data σε συνδυασμό με την ανθρώπινη επαφή, καταγραφή με κατάλληλο τρόπο των εισερχόμενων αιτημάτων, αλλά και δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, βασισμένου στην ενσυναίσθηση.

Με την αύξηση των απομακρυσμένων θέσεων, η ανάγκη για ύπαρξη της ανθρώπινης επαφής ανάμεσα στον remote worker και το τμήμα HR είναι κρίσιμη. Ο HR manager είναι συχνά μία από τις λίγες επαφές ενός συνεργάτη που βρίσκεται σε άλλη πόλη, άλλη χώρα ή και άλλη ήπειρο με την εταιρεία που εργάζεται. Έτσι, ταχύτητα σημαίνει η δημιουργία της κατάλληλης μηχανογραφημένης υποδομής που έχει προβλέψεις για ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Μέσα σε ένα τέτοιο δαιδαλώδες τοπίο, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί η AMD Telecom μου έδωσε τη δυνατότητα να χαρτογραφήσω τις ανάγκες και να περιγράψω διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης εργασιών που αναπτύξαμε εσωτερικά, το WayMore HR. Πρόκειται για ένα ευφυές εργαλείο αυτοματισμού που βοηθά στην αποτελεσματική στελέχωση των τμημάτων της εταιρείας με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, μέσα από τη δημιουργία και τη χρήση έξυπνων προτύπων επιλογής προσωπικού.


Τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνονται από τα διάφορα κανάλια προώθησης των αγγελιών εργασίας, προωθούνται στο τμήμα HR ώστε να δρομολογήσει τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Η διαλογή και η καταχώρηση των βιογραφικών σημειωμάτων και των συναφών εγγράφων είναι συνήθως μια χρονοβόρα διαδικασία, που επαφίεται στην ευχέρεια του υπεύθυνου επιλογής προσωπικού, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον όγκο των αιτήσεων, πολλές εκ των οποίων ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται επακριβώς ή να στερούνται πλήρης συνάφειας με τα αναρτημένα απαιτούμενα προσόντα της θέσης που ανακοινώνεται.

Τα παραμετροποιήσιμα πρότυπα ηλεκτρονικών φορμών του WayMore HR που χρησιμοποιούμε, απλοποιούν τις διαδικασίες διαλογής και αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, επιτρέποντας στα στελέχη του τμήματος HR να είναι πιο παραγωγικά, εξοικονομώντας, παράλληλα, χρόνο και πόρους για την επιχείρηση. Δημιουργήσαμε, πλέον, εύκολα και απλά, δυναμικά πρότυπα ερωτηματολογίων εύρεσης προσωπικού, με λεπτομερή και στοχευμένη παρουσίαση των απαιτούμενων προσόντων για τη θέση που κοινοποιείται. Στη συνέχεια, ορίσαμε και αυτοματοποιήσαμε μια ακολουθία διαδραστικής διαδικασίας αποδοχής αιτήσεων, που αποτρέπει τη μηχανική υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται λεπτομερή προφίλ υποψηφίων, με πληροφορίες που καταχωρούνται σε δυναμικά απαντητικά πεδία ενώ τα ληφθέντα βιογραφικά κατηγοριοποιούνται αποτελεσματικά βάσει της συνάφειας με τη θέση και τα προσόντα των υποψηφίων σε μια ασφαλή και δυναμική βάση δεδομένων, ακολουθώντας διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων τόσο της επιχείρησης, όσο και των υποψηφίων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με τη δημιουργία κατάλληλων δυναμικών προτύπων αναζήτησης προσωπικού, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της πλατφόρμας και λαμβάνουμε αιτήσεις από υποψηφίους, οι οποίοι έχουν τα εχέγγυα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αντικειμένου εργασίας που κοινοποιείται. Αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικά, εισάγοντας πολλά επίπεδα διάδρασης στη διαδικασία της αίτησης, αποτρέποντας έτσι τη μηχανική υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων από υποψηφίους που στερούνται τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις που προσφέρονται.

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ανάπτυξης θέσεων σε κείμενο, υποερωτήματα που προκύπτουν δυναμικά ανάλογα με τις απαντήσεις που δόθηκαν σε προηγούμενα μέρη της διαδικασίας αξιολόγησης και διαλογής και ακόμα περισσότερα διαθέσιμα εργαλεία κατευθύνουν και προετοιμάζουν τον ιδανικό υποψήφιο για την κατάλληλη θέση. Μέσα από τη διαδικασία απάντησης στοχευμένων ερωτημάτων, δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τη θέση εργασίας που αναρτάται ώστε να αντιληφθούν αν ανταποκρίνεται τόσο στις δυνατότητες όσο και στις προσδοκίες τους. Αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρεται στους υποψηφίους, μετατρέπεται και σε όφελος για την ίδια την επιχείρησή μας, η οποία, μέσω αυτής της διαδικασίας, ενισχύει την ποιότητα των αιτήσεων που λαμβάνει από εν δυνάμει μελλοντικούς εργαζομένους. Οι φόρμες του WayMore HR εγγυώνται ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότερη διαδικασία διαλογής, ελέγχοντας όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται και προωθώντας τες στο επόμενο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο προκαθορισμένων παραμέτρων. Όπου είναι εφικτό, ένας αυτοματισμός αναλαμβάνει στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τους αιτούντες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου που η επιχείρηση αναζητά. Ο προγραμματισμός της επικοινωνίας, των συνεντεύξεων και της αξιολόγησης που ακολουθούν, δρομολογούνται με μεγαλύτερη ευκολία όταν τα δεδομένα του κάθε αιτούντος ξεχωριστά είναι πλήρη, κατανοητά και χρηστικά. Τα εργαλεία του WayMore HR μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες παγκόσμιας εμβέλειας. Προσαρμόζοντάς τα απόλυτα στις ανάγκες της κάθε περιοχής, παραμετροποιώντας τις προσφερόμενες επιλογές και αντλώντας στοχευμένα από μια παγκόσμια αγορά τους ιδανικούς υποψηφίους, η επιχείρησή μας τα χρησιμοποιεί, αποτρέποντας την εξάντληση των δικών μας πόρων, ανθρώπινων και υλικών.

Η άμεση σύνδεση των φορμών με την εσωτερική βάση δεδομένων του τμήματος εύρεσης προσωπικού, εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, προσπελάσιμων μόνο από χρήστες με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια.

Η ανάδειξη των ιδανικών μελλοντικών στελεχών μέσα από μια ποιοτική και ασφαλή διαλογή προσωπικών δεδομένων οδηγεί στην επιτυχή πλήρωση των θέσεων εργασίας. Αξιοποιώντας την πλατφόρμα αυτοματοποιημένης επικοινωνίας της WayMore, εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εύρεσης προσωπικού, επενδύοντας σε παραμετροποιήσιμα εργαλεία που αποδίδουν, προωθώντας και προβάλλοντας την εικόνα ενός οργανισμού που διέπεται από σύγχρονες διαδικασίες και συνεχώς εξελίσσεται. Οι νέες τεχνολογίες εισάγουν αυτοματισμούς, που δεν παρακάμπτουν τις παραδοσιακές διαδικασίες αναζήτησης προσωπικού, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά όπου απαιτείται, ιδιαίτερα όταν ο όγκος εργασίας αυξάνεται εκθετικά για την κάλυψη εποχικών θέσεων ή θέσεων που προκύπτουν μετά από έκτακτες ανάγκες. Κλείνοντας, πρέπει να τονίσω ότι ένα εργαλείο αυτοματισμού, παρέχει λύσεις βάσει προκαθορισμένων κανόνων και AI, αλλά όλη η ταχύτητα του κόσμου θα ήταν άχρηστη αν δεν υπήρχε από πίσω η ενσυναίσθηση ενός σωστού ανθρώπου του HR. Άλλωστε, καλύτερα απ’ όλους το έχει πει ο Σαίξπηρ: «Χωρίς καρδιά, θα ήμασταν όλοι μηχανές».