Δημοσιεύουμε την Ανακοίνωση Τύπου που λάβαμε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ με τις θέσεις του για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα:

«Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ, διαπιστώνοντας πως οι επιπτώσεις στις εργασιακές συνθήκες, εν μέσω παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, είναι δραματικές, και πιστό στο Όραμα και την αποστολή του, απευθύνει μηνύματα και προτάσεις, στους νομοθέτες, τους πολιτειακούς εκπροσώπους, τους κοινωνικούς φορείς και τα συλλογικά όργανα, ώστε να τα λάβουν υπόψη τους, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα εργασιακό και ασφαλιστικό περιβάλλον που να ατενίζει το μέλλον αλλά ταυτόχρονα να είναι εφαρμόσιμο και να εμπνέει εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, που συμβάλουν στην ανάπτυξη και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στη χώρα μας.

Τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων διεξάγουν πραγματικό αγώνα, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν το σημερινό εργασιακό πλαίσιο και να αντιμετωπίσουν τις αγκυλώσεις του Νόμου, τη γραφειοκρατία και σωρεία άλλων προβλημάτων, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις και τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση αλλά και τα τεράστια προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σήμερα για να ισορροπήσουν και να επιβιώσουν. Διαπιστώνουν δε ότι η καθημερινή πρακτική ξεπερνά τους νόμους, ενώ υπάρχει άμεση ανάγκη για ένα πλήρες και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων και κινήτρων στο εργασιακό και ασφαλιστικό πεδίο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις, τώρα είναι ο καιρός για αποφάσεις και δραστικές αλλαγές.

Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό με σκοπό να υιοθετήσουμε ένα σύστημα κινήτρων που θα ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη προοπτική για καλύτερες μέρες και να περιορίσει τα κίνητρα που προώθησαν συμπεριφορές και νοοτροπίες που μας έφεραν στην σημερινή κατάσταση και τα οποία, δυστυχώς, είναι ακόμη εδώ.

Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου οι διατάξεις των νόμων είναι στην πράξη ανεφάρμοστες, δημιουργώντας τεράστιο διαχειριστικό κόστος, παρεμποδίζοντας την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και απορροφώντας ενέργεια και πολύτιμους πόρους (χρόνο, χρήμα, ανθρώπους) σε μη παραγωγικές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, αποσπούν από τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις και να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητά τους δημιουργώντας αξία μέσα από ρόλους, ενέργειες και δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των ανθρώπων, συμβάλουν στην παρακίνηση και αφοσίωσή τους και έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

Έκκληση στους πολιτειακούς εκπροσώπους
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου απευθύνει έκκληση στους πολιτειακούς εκπροσώπους να ακούσουν και να λάβουν υπόψη τους, τη φωνή της κοινότητας των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού, δεδομένου ότι η συνεργασία αυτή είναι σημαντική για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Θεωρεί τη συνεργασία και τη συμμετοχή στελεχών από την ελεύθερη αγορά εργασίας στη διαμόρφωση νέων νόμων απαραίτητη, με σκοπό να μεταφέρουν τις εμπειρίες και να μοιραστούν τις γνώσεις τους στοχεύοντας σε νόμους που να είναι εφαρμόσιμοι σε υψηλό βαθμό.

• Το ΕΙΜΑΔ ζητά από τους κρατικούς φορείς να προσεγγίσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα με ανοικτό μυαλό και γνώμονα τη δημιουργία αξίας, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
• Ζητά τη δημιουργία (ακόμη και από μηδενική βάση) ενός ενιαίου και εφαρμόσιμου εργασιακού και ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου σε συνεργασία με την κοινότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Ζητά την ύπαρξη κοινής πολιτικής, καθώς και κωδικοποίηση του εργασιακού πλαισίου για ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων.
• Παράλληλα ζητά ενιαία, έγκαιρη και σαφή καθοδήγηση όλων των φορέων προκειμένου να υπάρχει κοινή προσέγγιση και μεταχείριση για το ίδιο θέμα κατά την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του Νόμου.

Η αισιοδοξία, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους ύφεσης, οικονομικών αναταράξεων, περισυλλογής και σκληρών αποφάσεων που αφορούν τους ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι παρά το γεγονός ότι υπόκεινται σε περικοπές και σε γενικότερα δυσμενείς επιπτώσεις, λόγω των νέων σκληρών μέτρων, εν τούτοις καλούνται ταυτόχρονα να διατηρήσουν και να επαυξήσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους.

Όλοι καλούνται να κάνουν περισσότερα με λιγότερα μέσα. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιήσουμε ως χώρα τα ανεκμετάλλευτα μέχρι τώρα πλεονεκτήματά μας σε τομείς και κλάδους της οικονομίας μας όπως η ενέργεια, ο τουρισμός η ναυτιλία και οι σύγχρονες τεχνολογίες αλλά και τα «άυλα» πλεονεκτήματά μας που είναι οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες αλλά και το φιλότιμο και η αισιοδοξία των Ελλήνων.

Πρέπει να παραχθεί πλούτος, δηλαδή ανάπτυξη για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και όλα αυτά πρέπει να γίνουν ΤΩΡΑ σε συνδυασμό με ένα βιώσιμο και σύγχρονο εργασιακό και ασφαλιστικό περιβάλλον».