Η Lee Hecht Harrison (LHH), εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Adecco, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης που πραγματοποίησε σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνεργαζόμενες εταιρείες αλλά και σε συμμετέχοντες στα προγράμματα επανατοποθέτησης.

Το 91,5% των συμμετεχόντων δήλωσε πως έλαβε την απαραίτητη προετοιμασία για την επιτυχημένη επαγγελματική τους μετάβαση και το 93% των πελατών δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Σε τοπική έρευνα ικανοποίησης που διεξήγαγε στην Ελλάδα η LHH σε δείγμα 102 συμμετεχόντων σε προγράμματα επανατοποθέτησης, το 94% δήλωσε πως η αξία των προγραμμάτων είναι από σημαντική έως πολύ σημαντική και 91% απόλυτα ικανοποιημένο από τη συνεργασία του με τους συμβούλους. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων που αναφέρθηκαν στην έρευνα είναι η μεθοδική οργάνωση του έργου αναζήτησης εργασίας, η στρατηγική επικοινωνίας, η δικτύωση και η ψυχολογική υποστήριξη και ενθάρρυνση που προσφέρουν στους συμμετέχοντες και η συμβολή στη διαμόρφωση αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος.