Με επενδύσεις στο χώρο του Customer Service και ενίσχυση του Contact Center συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία ο Όμιλος PEOPLECERT.

Η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου, μετά την προσθήκη των πιστοποιήσεων του οργανισμού City & Guilds (Αγγλική γλώσσα, Επαγγελματικά προσόντα) και την προσθήκη των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Πληροφορικής του Ιδρύματος ECDL, οδήγησαν τη Διοίκηση του Ομίλου στην απόφαση να συνεχίσει τις επενδύσεις, τόσο σε υποδομές όσο και σε στελεχιακό δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εξελίσσεται σε μία αυτόνομη Επιχειρηματική Μονάδα (Business Unit) τη Γενική Διεύθυνση της οποίας αναλαμβάνει η Αριάδνη Εξωμανίδου.

Η Α. Εξωμανίδου, απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προέρχεται από την Wind, όπου κατείχε τη θέση της Corporate
Sales Director.