Οι νέοι ά σήμερα, κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης, αλλάζουν τις προτεραιότητές τους. Από τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, που διενεργήθηκε σε 901 εργαζόμενους ηλικίας 20-39 ετών τον Οκτώβριο του 2008.

Ο φόβος της ανεργίας έχει αρχίσει να πλανάται στην αντίληψη των νέων εργαζομένων και αυτό επηρεάζει στάσεις, προσανατολισμούς και στόχους. Ασφάλεια και διατήρηση εισοδήματος έρχονται, πλέον, πρώτα στις προτεραιότητες των νέων, που ζουν με το φόβο της ανεργίας και της απώλειας του εισοδήματός τους. Η «γενιά των 700 ευρώ» φαίνεται να θέτει ως προτεραιότητα όχι την αύξηση του εισοδήματος, αλλά τη διατήρησή του, απευχόμενη ενδεχόμενη μείωση ή απώλεια.

Πράγματι, το 74% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι αυτό που αποζητούν από μια δουλειά είναι εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα ενώ μόνο το 26% ότι επιδιώκει εξασφάλιση αποδοχών που θα τους επιτρέπουν να καλύπτουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Εξασφάλιση σταθερότητας ζητούν οι νέοι και από μια καινούρια δουλειά σε ποσοστό 66%. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 61% των νέων ζουν με το φόβο της απόλυσης – ανεργίας.

Ταυτόχρονα, 4 στους 10 αισθάνονται ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσουν τη δουλειά τους μέσα στον επόμενο χρόνο.

Μάλιστα, η ανασφάλεια δείχνει να συνδέεται άμεσα με την απόδοση του εργατικού δυναμικού. Για του λόγου το αληθές, περισσότεροι από 7 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι θα δούλευαν σκληρότερα και θα απέδιδαν περισσότερο σε μία δουλειά όπου ο κίνδυνος απόλυσης θα ήταν μικρός.