Στη λίστα των εταιρειών που έχουν αποσπάσει την Πιστοποίηση του Great Place to Work στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται η φαρμακευτική εταιρεία Astellas Ελλάδας, μετά από αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της, που συμμετείχε στην έρευνα Trust Index. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αξιολογήθηκε από τους εργαζομένους της με πάνω από 85% στις πέντε βασικές παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος -αξιοπιστία, σεβασμός, δικαιοσύνη, υπερηφάνεια και συντροφικότητα-, ενώ αξιολόγησε και την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθήθηκε την περίοδο της πανδημίας, με τη συνολική βαθμολογία να φτάνει το 99%.