Τη θέση της Training Consultant ανέλαβε η Αθανασία Σιούρλα στην Pro Seminars Executive Professional Studies.

Η Α. Σιούρλα προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης (Infolab, AXON, κ.ά.) και διαθέτει εμπειρία πάνω από 7 συνεχόμενα έτη σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο.
Είναι κάτοχος πτυχίου Διαχείρισης Πληροφοριών-Information Management και θα απασχοληθεί στην  πληροφόρηση των Οικονομικών στελεχών επιχειρήσεων για το Certificate in IFRS(ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) by Pro Seminars & ICAEW(Institute of Chartered Accountants of England and Wales) αλλά και για όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα.