Καθήκοντα HR Lead για την MSD για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ανέλαβε η Αθηνά Σταύρου.

Η ίδια έχει πολυετή εμπειρία στο HR ως Specialist, Business Partner, HR Manager που αφορά σε διαφορετικές αγορές όπως η Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία. Η εμπειρία της κτίστηκε σε διαφορετικές εταιρείες με κυριότερη την Procter & Gamble Hellas στην οποία παρέμεινε 11 έτη αναλαμβάνοντας σταδιακά θέσεις αυξανόμενης ευθύνης. Στη δουλειά της, την διακρίνουν η βαθιά εμπειρία των συστημάτων HR, εργατικού δικαίου και εταιρικών πολιτικών, η δυνατότητά της να συνεργάζεται αποτελεσματικά με διαφορετικές ομάδες και κουλτούρες και να βρίσκεται στο πλευρό υψηλόβαθμων στελεχών λειτουργώντας ως σύμβουλος σε θέματα στρατηγικής και προσωπικής ανάπτυξης. Η Α. Σταύρου κατέχει πτυχίο Business Administration από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και Μεταπτυχιακό τίτλο στο Services Management από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.