Η ΑXA γιορτάζει 10 χρόνια πορείας στην Ελλάδα, καθώς δημιουργήθηκε στις 23 Μαρτίου 2007 και έγινε μέλος του παγκόσμιου ομίλου ΑΧΑ.

Μέσα στα δέκα αυτά χρόνια, μεταξύ άλλων, διακρίθηκε ως η εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, εδραίωσε το όνομά της στην Ελλάδα υιοθετώντας καινοτόμους τρόπους επικοινωνίας, αναθεώρησε σε πολλούς τομείς ριζικά τη λειτουργία της και εισήγαγε νέες μεθόδους οργάνωσης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, εφάρμοσε πρώτη νέες διαδικασίες όπως το tele-underwriting στην υγεία, εισήγαγε την έννοια της ψηφιακής συνεργασίας με πελάτες και συνεργάτες, ανέπτυξε τις σχέσεις της με όλα τα δίκτυα διανομής επενδύοντας στην εξωστρέφεια, ενίσχυσε την κοινωνία με πολλές δράσεις εταιρικής ευθύνης και κοινωνικής υποστήριξης.