Η εταιρεία BIAΝΕΞ στηρίζει το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» που υλοποιεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών (ΚΕΦΙ).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υποστήριξης των Συλλόγων Ασθενών, η ΒΙΑΝΕΞ επιχορηγεί, για το 2019, το πρόγραμμα στήριξης των καρκινοπαθών τελικού σταδίου και των οικείων τους, το οποίο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018. Σημειώνεται ότι σκοπός του προγράμματος «Μαζί και στο Σπίτι» είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών με την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο οικείο περιβάλλον τους, από ειδικούς ψυχολόγους και κοινωνική λειτουργό, με την προσφορά των υπηρεσιών να γίνεται δωρεάν.