Πιστή στο μήνυμά της Grow Together, η Biosafety θέτει ως προτεραιότητα για το 2023 την ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων επιχειρήσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Για αυτό δημιούργησε το νέο Πρόγραμμα «Ημέρες Υγείας & Ασφάλειας».

Μέσα από την υπηρεσία αυτή, η  Biosafety διοργανώνει ημέρες αφιερωμένες στην Υγεία & Ασφάλεια στο χώρο των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται.  Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων σε ομιλίες, σεμινάρια και δράσεις που αφορούν καίριους τομείς της Υγείας & Ασφάλειας, όπως οι Πρώτες Βοήθειες, η Εργασιακή Ασφάλεια καθώς και η Υγεία, Ψυχική Υγεία & Ευεξία στον εργασιακό χώρο.

Μέσα από αυτή τη δράση επιτυγχάνεται η ξεκάθαρη δέσμευση της επιχείρησης και έτσι η περαιτέρω καλλιέργεια μιας θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας. Πρόκειται για μια νέα ευέλικτη υπηρεσία, καθώς προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητας, τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τη διάρκεια και τη διαθεσιμότητά της. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.