Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το επόμενο κύμα μιας πραγματικά μετασχηματιστικής τεχνολογίας, με δυνατότητες που δεν μπορούμε ακόμα να οραματιστούμε ή να εκτιμήσουμε πλήρως. Με ποιον τρόπο, όμως, μπορούν οι εταιρείες να την ενσωματώσουν στις λειτουργίες τους;

Χωρίς αμφιβολία, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί αύτη τη στιγμή ένα κορυφαίο θέμα συζήτησης σε όλους τους κλάδους του επιχειρείν, αλλά και στην κοινωνία. Αυτό συμβαίνει διότι, η ΑΙ αποτελεί το επόμενο κύμα μίας πραγματικά μετασχηματιστικής τεχνολογίας, με δυνατότητες που δεν μπορούμε ακόμα να οραματιστούμε ή να εκτιμήσουμε πλήρως. Αποτελεί την καθοριστική τεχνολογία της εποχής μας, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

Ως εκ τούτου, τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, οφείλει να σκέφτεται την τεχνητή νοημοσύνη.
Και αυτό διότι η AI μετακινείται από τη φάση του αυτόματου πιλότου, η οποία αφορούσε συγκεκριμένα, ειδικά κατασκευασμένα εργαλεία που χρησιμοποιούν μοντέλα μηχανικής μάθησης για να κάνουν προβλέψεις, συστάσεις και αυτοματισμούς, στη φάση του συν-πιλότου, κατά την οποία υπάρχει τεράστια ευκαιρία να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο γίνονται σχεδόν τα πάντα. Εξάλλου, οι ηγέτες που αγκαλιάζουν τώρα την AI και αναλαμβάνουν δράση για να την κατανοήσουν, να πειραματιστούν με αυτήν και να οραματιστούν πώς μπορεί να λύσει δύσκολα προβλήματα, θα διοικήσουν εταιρείες που θα ευημερήσουν σε έναν κόσμο γεμάτο από τεχνητή νοημοσύνη.

Πώς μπορεί να χαραχθεί μια επιτυχημένη στρατηγική ενσωμάτωσης
Κάθε μέρα, οι ηγέτες των επιχειρήσεων αναρωτούνται σχετικά με τις προοπτικές που φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Ανεξαρτήτως, όμως, από το πού βρίσκεται ο καθένας στο «ταξίδι» του σε σχέση με την ΑΙ, κάθε ηγέτης οφείλει να αγκαλιάσει αυτή τη μοναδική εποχή και να επωφεληθεί από αυτή την ισχυρή τεχνολογία. Και φυσικά, είναι λογικό οι ηγέτες να αισθάνονται αβέβαιοι για το πώς να ξεκινήσουν ή πώς να προχωρήσουν. Όπως και σε κάθε άλλη προσπάθεια Business planning, οι ηγέτες οφείλουν να σκεφτούν τη στρατηγική τους για την ΑΙ σε φάσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αγκαλιάσουν την ευελιξία και την αλλαγή, καθώς και να διατηρήσουν μία νοοτροπία συνεχούς μάθησης, βαθμονομώντας και προσαρμόζοντας το σχέδιο τους καθώς προχωρούν.

Συνεπώς, τα βήματα που θα ήταν σκόπιμο να ακολουθήσουν είναι:
1. Ο πειραματισμός. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος για την AI, όπως συμβαίνει και για άλλα πράγματα, είναι να τη χρησιμοποιήσει. Είναι σπάνιο φαινόμενο οι νέες και ανατρεπτικές τεχνολογίες να είναι άμεσα προσβάσιμες. Το «κλειδί» εδώ είναι η περιέργεια. Κοντολογίς, οι ηγέτες πρέπει να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν την AI σε οποιαδήποτε εργασία και να αντιληφθούν σε τι είναι καλή και σε τι όχι. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την ΑΙ για τη δημιουργία ερωτήσεων συνέντευξης, ενός υπομνήματος, την έρευνα ή την έμπνευση με νέες ιδέες για ένα θέμα. Με τον τρόπο αυτό, οι ηγέτες θα είναι σε καλύτερη θέση να φανταστούν το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον οργανισμό, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα πού υπάρχουν ευκαιρίες και δυνατότητες.
2. Μελέτη για εξοικονόμηση χρόνου. Δεν είναι λίγα τα AI εργαλεία που μπορούν να αναπτυχθούν ή να ενσωματωθούν σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές για να βοηθήσουν ή να απλοποιήσουν ορισμένες εργασίες. Οι ηγέτες λοιπόν, οφείλουν να αναλογιστούν τις ροές εργασίας και τις δραστηριότητες που καθοδηγούνται από διαδικασίες στην επιχείρηση, όπως η μισθοδοσία, η υποστήριξη του γραφείου βοήθειας πληροφορικής κ.ά. Όλες αυτές είναι επαναλαμβανόμενες και βασισμένες σε κανόνες διαδικασίες που μπορούν να εκσυγχρονιστούν με την ΑΙ. Επομένως, με την ΑΙ εξοικονομείται χρόνος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι πιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντά τους, αλλά και να μπορούν να δημιουργούν νέα πράγματα και να επιλύουν κάθε καινούργιο πρόβλημα.
3. Μεταμόρφωση των εμπειριών. Η ΑΙ έχει ήδη επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις παρέχουν εμπειρίες. Εμπειρίες που είναι καλύτερες, ταχύτερες, πιο αποτελεσματικές ή εντελώς νέες, από το προγνωστικό κείμενο στο τηλέφωνο του πελάτη μέχρι τα chatbots στους ιστότοπους και τις προτεινόμενες αναζητήσεις στο πρόγραμμα περιήγησης. Εκτός όμως από τους πελάτες, η AI, ακόμα και στα αρχικά της στάδια, βελτιώνει επίσης τις εμπειρίες των εργαζομένων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Microsoft, το 89% των εργαζομένων και των υπευθύνων λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων με πρόσβαση σε εργαλεία αυτοματοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, αισθάνεται πιο ικανοποιημένο, διότι μπορεί να αφιερώσει χρόνο σε εργασίες που έχουν πραγματικά σημασία, ενώ οι 9 στους 10 δήλωσαν ότι θέλουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν λύσεις AI σε ακόμη περισσότερες εργασίες και δραστηριότητες. Επομένως, η χρήση της AI έρχεται να μεταμορφώσει τις εμπειρίες των εργαζομένων, αξιοποιώντας πόρους ή/και πληροφορίες που ήδη διαθέτει η εταιρεία.

Η πρόκληση και οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας
Τα παραπάνω απλά βήματα αποτελούν εκδοχές του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «καινούργιο», προκειμένου να βελτιώσει ότι γινόταν μέχρι τώρα. Εντούτοις, ένα ακόμα ερώτημα που γεννάται είναι: Πώς μπορούν οι ηγέτες να αξιοποιήσουν την ΑΙ για να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο; Στο σημείο αυτό έγκειται η δύσκολη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τώρα οι ηγέτες των επιχειρήσεων. Η αρχή της απάντησης εδράζεται στην ενσωμάτωση της AI στους οργανισμούς. Και ο λόγος είναι επειδή, παρότι η AI θα επιτρέψει στους ανθρώπους και στους οργανισμούς να πετύχουν περισσότερα, βρισκόμαστε στην αρχή του καθορισμού του τι σημαίνει «περισσότερα». Άρα, για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τι θα ακολουθήσει.

Ένα από τα πραγματικά συναρπαστικά σημεία σχετικά με τη χρήση της ΑΙ με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, είναι ότι επιτρέπει στα άτομα να σκεφτούν βαθύτερα για μια έννοια ή ένα πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν. Δεν είναι δύσκολο, λοιπόν, να φανταστεί κανείς πώς αυτό το επίπεδο συγκεντρωμένης προσπάθειας θα επιτρέψει στις εταιρείες να αναπτύξουν πραγματικά νέες και καινοτόμες λύσεις γρηγορότερα και στη συνέχεια να επωφεληθούν από το φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Ωστόσο, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πολλά, ένα είναι σίγουρο. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική της, χωρίς την ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας, αφού παρουσιάζει πιθανούς κινδύνους που πρέπει να διαχειριστούμε.
Συνεπώς, για να υπάρξουν επιτυχημένες AI πρωτοβουλίες χρειάζεται αρχικά μία δεσμευμένη και ενεργά εμπλεκόμενη ηγεσία. Επίσης, οι εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν μοντέλα διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και εφαρμόσιμες κατευθυντήριες γραμμές. Τέλος, πρέπει να επενδύσουν στην υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στους ανθρώπους που θα διασφαλίσουν ότι οι αρχές της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης θα εφαρμοστούν στην πράξη.

Αντί επιλόγου
Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι διαφορετική για κάθε οργανισμό. Οι εταιρείες τεχνολογίας για παράδειγμα, είναι πιο πιθανό να έχουν ήδη εφαρμόσει κάποια μορφή AI. Για όλους, όμως, οι δυνατότητες είναι τεράστιες και η στιγμή για να ξεκινήσουν οι εταιρείες είναι τώρα. Η αγορά της ΑΙ κινείται γρήγορα και οι κύκλοι μέσα και γύρω από αυτήν είναι ταχύτεροι από ό,τι έχουμε δει ποτέ. Συνεπώς, υπάρχει τεράστια ευκαιρία για τους ηγέτες των επιχειρήσεων να αγκαλιάσουν την ΑΙ και να προσαρμοστούν στις βαθιές αλλαγές που έρχονται. Εξάλλου, υπάρχει εκθετικά μεγαλύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη να ηγηθούν και να προωθήσουν αυτή την αλλαγή.