Με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση του γυναικείου εργατικού δυναμικού της, η Chiquita δημιούργησε σειρά εργαλείων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των ίσων ευκαιριών.

Ένα από αυτά είναι το σύστημα τηλεφωνικής επικοινωνίας που παρέχεται σε όλους τους υπαλλήλους, καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μέσω του οποίου μπορούν ανώνυμα να καταγγείλουν περιπτώσεις διάκρισης ή παρενόχλησης. Ακόμη ένα εργαλείο είναι η συμφωνία IUF-COLSIBA-Chiquita που η εταιρεία εφαρμόζει από το 2001.

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για αυτές και αποτελεί τη βάση της ενημερωτικής εκστρατείας που υλοποιεί η εταιρεία για την προώθηση των τεχνικών δεξιοτήτων, των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των γυναικών στην εργασία. Στο στόχαστρο είναι οι μισθολογικές ανισότητες, αλλά και στις διαθέσιμες ευκαιρίες στο εσωτερικό του οργανισμού και στόχος είναι αυτές να έχουν εξομαλυνθεί το αργότερο μέχρι την έκδοση της επόμενης έκθεσης το 2020.
(Πηγή: Daily Fax)