Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ εντάχθηκε στις «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ εντάχθηκε στις «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική της ικανότητα είναι πραγματικά υψηλή.