Η Χριστίνα Πραβή στο νέο της ρόλο, θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης καθώς και τη διαχείριση των ψυχομετρικών εργαλείων των Hogan και cut-e, διεθνών κορυφαίων εταιρειών τις οποίες η ICAP Group αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Παράλληλα, η Χ. Πραβή θα συνεισφέρει με την εμπειρία της  και στις άλλες υπηρεσίες του τομέα, όπως διαχείριση απόδοσης, οργανωσιακή κουλτούρα, διαχείριση δεξιοτήτων και επανατοποθέτηση εργαζομένων (outplacement). Η Χριστίνα Πραβή έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, προέρχεται από την SHL Ελλάς, όπου κατείχε θέσεις ευθύνης και  είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Surrey της Μ.Βρετανίας.