Από τις 9 Νοεμβρίου του 2009, η Χριστίνα Ρότσου, ανέλαβε καθήκοντα Human Resources Manager στην εταιρεία ELPEDISON Power.

Η προηγούμενη επαγγελματική της θέση, στην οποία παρέμεινε 14 μήνες, ήταν Employee Relations & Internal Communications Manager στην ΙΚΕΑ. Αναφερόμενη στους μελλοντικούς της στόχους τόνισε ότι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο θα είναι δυναμικό, σωστά δομημένο και ευέλικτο ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάττει τις αξίες και τις δομές της εταιρείας, αποτελεί το όραμά της.